اخبار

  • رومن رولان؛ نویسنده‌ای آرمان‌گرا و سفیر صلح

     رومن رولان یکی از برجسته‌ترین نویسندگان فرانسه به شمار می‌رود که در زندگی با قلبی آکنده از عشق به انسان، طبیعت و آزادی، تمامی توان و کوشش خود را برای ایجاد صلح و دوستی میان مردم به کار گرفت و انتشار آثار ادبی شامل نمایش‌نامه‌ها، کتاب‌ها و مقالاتی که از خود به جای گذاشته دلیلی بر این مدعا است.

  • ظریف: تهدید به نابودی مراکز تمدنی ایران مصداق تروریسم فرهنگی است

     وزیر امور خارجه گفت: تهدید رئیس جمهوری آمریکا برای نابودی مراکز فرهنگی و تمدنی ایران مصداق بارز «تروریسم فرهنگی» بین المللی است و ادامه قانون شکنی رژیم آمریکا برای شکستن مقاومت مردم ایران است.

  • ترور سردار سلیمانی مصداق بارز تروریسم بود

    رییس مجلس موسسان ونزوئلا اقدام آمریکا در ترور شهید سپهبد سلیمانی را مصداق تروریسم برشمرد و شهید سلیمانی را شهید راه حق و عدالت خواند.

کارگروه ها