فعالیت های ملی و بین المللی

 • کنفرانس بین المللی اسلام قربانی تروریسم، تهران، 1386
 • کنفرانس بین المللی صلح عادلانه گفتمان مشترک جهانی، وین، خرداد 1388
 • هم اندیشی حق بر صلح، با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی در تهران، اسفند 1388
 • کنفرانس بین المللی صلح عادلانه گفتمان مشترک جهانی، دهلی نو، فروردین 1389
 • کنفرانس بین المللی صلح عادلانه گفتمان مشترک جهانی، اوتاوا، 1389
 • کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، تهران، 1390
 • کنفرانس بین المللی صلح عادلانه گفتمان مشترک جهانی، استانبول، اردیبهشت 1391
 • نشست مقدماتی اجلاس بین المللی دیپلماسی و قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم(ص)، اردیبهشت 1392
 • همایش صلح عادلانه در نظام جهانی شهریور 1392
 • هم اندیشی نخبگان ائتلاف برای پیشبرد صلح عادلانه گذشته، حال و آینده اردیبهشت 93
 • هم اندیشی اندیشمندان داخلی برای اجلاس بین المللی دیپلماسی و قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم(ص )، خرداد ماه 1393
 • کنفرانس خبری روز جهانی صلح ، شهریور ماه 1393
 • همایش ائتلاف نخبگان علیه تروریسم برای صلح عادلانه 1394