اهداف

اهداف اصلی این مجمع، به صورت مختصر عبارتند از:

 • تولید ادبیات جدید در زمینه صلح و عدالت در ابعاد درون ملی، ملی، منطقه ای و جهانی و در میان دولتها، سازمان های بین‏المللی دولتی و غیردولتی، اقشار و شبکه های اجتماعی
 • رصد و آسیب شناسی صلح و عدالت در جهان
 • تحلیل نظریه ها، مکاتب، رویه ها و اسناد مرتبط با صلح و عدالت در کشورها، جوامع و سازمان های بین‏المللی
 • افزایش همگرائی، دوستی و مودت میان ملتها، دولتها، فرهنگها، ادیان و اقشار مختلف
 • افزایش مسئولیت اجتماعی، اخلاقی، حقوقی، دینی و حرفه ای افراد برای پیگیری و پایبندی به صلح و عدالت
 • همفکری و تعامل با اندیشمندان و نخبگان برای دستیابی به الگوئی اندیشمندانه، جامع و همه سونگر در مورد صلح جهانی
 • بررسی اقدامات و عملکردهای بین‏المللی مرتبط با صلح
 • دفاع از قربانیان نقض صلح و عدالت در جهان و مطالبه صلح و عدالت در همه سطوح و ابعاد به صورت فراگیر و روزآمد
 • برقراری ارتباط و ایجاد همگرایی با همه سازمان های مردم نهاد طرفدار صلح و عدالت در جهان
 • کمک به تشکیل ائتلاف جهانی نخبگان و سازمان های مردم نهاد برای استقرار صلح عادلانه
 • ارائه مشورت و نظریه به ارکان سازمان های بین‏ المللی از جمله سازمان ملل متحد برای به سازی قواعد، رویه ها، روندها و فرایندهای مرتبط با صلح و عدالت.

مجاری و راههای پیگیری اهداف مجمع جهانی صلح اسلامی

 • برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی، ملی، منطقه ای و جهانی
 • تدوین و انتشار آثار علمی و هنری
 • برگزاری نمایشگاهها
 • برگزاری مسابقات علمی، هنری و فرهنگی
 • ایده پردازی و ارائه پیام و مکاتبه به مقامات و ارکان نهادهای بین‏المللی، دولتی و غیردولتی به صورت منظم و همچنین متناسب با رویدادهای مهم صلح و عدالت
 • ارائه پیشنهادهای رسمی به دولتها و سازمان های بین‏المللی در ارتباط با صلح و عدالت
 • انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی
 • برگزاری دوره های آموزشی
 • جلب همکاری و هم اندیشی دیگر سازمان ها و افراد جویای صلح عادلانه
 • همفکری و همکاری با دستگاه های فرهنگی و رسانه ای