آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان

آمریکایی که مدعی حقوق بشر در جهان است و به بهانه نقض حقوق بشر، گاه و بی گاه، به کشورهای دیگر لشکرکشی می کند تا به ادعای خودش بتواند دموکراسی و عدالت را در این کشورها برقرارکند،...

سالانه میلیاردها دلار را صرف ناامنی و کشتار آزادیخواهان در جهان می کند و به کمک رسانه هایی که در اختیار دارد خود را دایه مهربان تر از مادر در افکار عمومی جلوه می دهد.نگاهی دقیق تر به تغییر و تحولهای سیاسی در عرصه بین الملل به روشنی نشان می دهد که شکنجه ها، دستگیریها، آزار و اذیتها و کشتارها، آوارگی ها و... که از سوی قدرتهای مختلف اعمال می شود، سری در سیاستهای استکباری و توسعه طلبانه آمریکاییها دارد.با کمی دقت به راحتی می توان به این نتیجه رسید در خشونتهای به ظاهر فرقه ای سوریه، عراق، لیبی، مصر، یمن، بحرین، افغانستان و پاکستان، همه کشتارهایی که اتفاق می افتد، نتیجه سیاستهای آمریکا در منطقه است. طالبان و القاعده، سلفی ها و تکفیریها همه به گونه ای در نتیجه سیاستهای آشکار و پنهان آمریکا روی کار آمده و قدرت گرفتند تا امروز به جان و مال و ناموس هموطنان خود حمله کنند و زخمی تازه بر زخمهای ریشه دار کشورهای مسلمان، بیفزایند.امروز در پرتو سیاستهای همین دولتمردانی که شب و روز از حقوق بشر دم می زنند، خاورمیانه به کشتارگاهی تبدیل شده است که تنها و تنها تأمین کننده منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا است.واقعیت آن که حقوق بشر امروز بهانه شده در دست برخی قدرتها بویژه آمریکا تا کشورهای مستقل و آزاد را مورد هجمه قرار دهند.آمریکاییها امروز خود را بی گناه جلوه می دهند و در بوق و کرنا کرده اند که با القاعده و عناصر افراطی مقابله می کنند و جهان را علیه تروریسم، بسیج می کنند در حالی که به گواه ادله روشن و به گواه همه صاحبان اندیشه در حوره دانش بین الملل، خود آنها بودند که این تروریستها را در سراسر جهان اجیر کرده، آموزش دادند، به کار گرفتند و دستشان را در کشتار زنان و کودکان در کشورهای مسلمان باز گذاشتند.امروز هر بیننده و شنونده آگاهی که در رسانه ها به گوشه ای از فجایع ددمنشانه افراطی ها بر می خورد، باید سران کاخ سفید را نفرین کند و خون به ناحق ریخته مردم مظلوم را از این خدا بی خبران، مطالبه کند.همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند مقامهای آمریکا به هیچوجه در جایگاهی نیستند که مدعی حقوق بشر در جهان باشند بلکه آنان باید در دادگاههای افکار عمومی جهانیان به عنوان متهم ردیف اول کشتار، جنگ و آوارگی، تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند. آمریکا به اذعان وکلا و حقوقدانان برجسته و شناخته شده آمریکایی «بزرگترین ناقض حقوق بشر» در جهان است. این در حالی است که سران کاخ سفید با بی شرمی تمام، بزرگترین مدعی اعاده حقوق بشر برای ملتهای جهان است.

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید