فلسطین حلقه وحدت در جهان اسلام

مجمع عمومی سازمان ملل  29 نوامبر مصادف با هشتم آذرماه را روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین نامگذاری کرده است، دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در یادداشتی ضمن تکریم این اقدام و گرامیداشت این روزنوشت: مسأله قدس و فلسطین به کل جهان اسلام تعلق دارد بلکه مسئله همۀ آزادگان جهان است...

دکتر عامری در این یادداشت آورده است که:

جهان همواره شاهد تهدیدها و بی عدالتی های بسیاری بوده است. اما در این میان، به دلایل متعددی و به رغم دارا بودن فرهنگی کهن و تمدن بسیار غنی اسلامی، منابع طبیعی و معدنی اثرگذار در اقتصاد جهانی، در اختیار داشتن نقاط ژئوپلیتیک و استراتژیک جهان، جمعیت و بازار بزرگ مصرف که در فضای جغرافیایی جهان اسلام قرار دارند؛ مسلمانان و کشورهای اسلامی بیشترین آسیب را متحمل شده و به کشورهای ضعیف و وابسته از لحاظ اقتصادی، صنعتی و اجتماعی تبدیل شده اند.
از جمله این دلایل که نظام سلطه و غرب آن را به وجود آورده و از همان ابتدا با این دسیسه به دنبال ایجاد شکاف، گسست و جدایی در میان کشورهای اسلامی بود، مساله فلسطین و رژیم جعلی صهیونیستی است.

امروزه حضور نامشروع رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و ظلم و ستم های فراوان آنان بر مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین تا از بین بردن مظاهر تمدنی و فرهنگی جهان اسلام از این سرزمین مقدس، باعث شده است که سرزمین و مردم فلسطین نزد مسلمانان از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار شده و مسأله فلسطین به موضوع اول جهان اسلام تبدیل شود.

مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان یونسکو نیز 29 نوامبر مصادف با هشتم آذرماه را روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین نامگذاری کرده است. ضمن تکریم این اقدام و گرامیداشت این روز، نگاهی به این موضوع خواهیم داشت.  
پیامدهای حضور نامشروع صهیونیزم در منطقه
شکل گیری رژیم صهیونیستی که با توطئه انگلستان و غرب در یکی از مقدس ترین اماکن مسلمانان برنامه ریزی شد، امروزه مشکلات فراوانی را مردم مظلوم فلسطین، برخی از مسلمانان و همچنین برای کشورهای اسلامی به وجود آورده است. برخی از مهمترین این مشکلات عباتند از:
1. از بین بردن اسلام و تضعیف حداکثری مسلمانان: بدون شک یکی از اهداف مهم تشکیل دولت صهیونیستی اسراییل از سوی حامیان آن، رویارویی و مبارزه با اسلام و مسلمانان بود. تخریب های مختلف در بیت المقدس قبله اول مسلمانان و کشتار دسته جمعی مسلمانان بی گناه و در این اواخر تصمیم نادرست و غیرقانونی رییس جمهور آمریکا، برای انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس از جمله فعالیت هایی است که به صورت گستاخانه و توهین آمیز در برابر مسلمانان صورت گرفته است.
2. تصرف سرزمین های اسلامی: هدف نظام سلطه و رژیم صهیونیستی، تنها تسلط بر سرزمین فلسطین نیست و در واقع صهیونیست ها بر این باورند که سرزمین موعود آنها از نیل تا فرات است و این مناطق باید در اختیار آنها قرار گیرد و ساکنان آن مجبورند که منطقه را ترک کنند و یا قتل عام شوند. در همین رابطه بارها شاهد بوده ایم که «نتانیاهو» با فرا ملی توصیف کردن مرزهای اسراییل می گوید: «اسراییل تنها به مرزهایی که سازمان ملل برای آن در نظر گرفته محدود نمی شود، بلکه مرزهای واقعی اسراییل را خدا تعیین کرده است».
3. خروج اعراب و ساکنان مسلمان فلسطین از سرزمین مقدس و اجدادی خود و آوارگی میلیون ها مسلمان: صهیونیست ها فلسطین را سرزمین آباء و اجدادی خود می دانند و به همین علت زندگی مشترک با ساکنان عرب این سرزمین را رد کرده اند. به همین خاطر و با حمایت نظام سلطه، همواره و به بهانه های مختلف سعی کرده اند مردم مسلمان و ستمدیده فلسطین را با انواع تهدیدات نظامی، اقتصادی و سیاسی تحت فشارهای مختلف قرار دهند.
4. توطئه های متعدد در سرزمین های اسلامی و ایجاد تفرقه و جدایی بین جوامع اسلامی: برنامۀ بعضی قدرت-های جهان و نظام سلطه، جهت تداوم منافع خویش و کنترل بیشتر در سطح منطقه و بهره برداری از منافع فراوان اقتصادی و تجاری موجود در جغرافیای جهان اسلام، بعضاً در گرو ایجاد برخی تنش های قومی، مذهبی و نهایتاً تجزیه کشورهای مسلمان نهفته است. یکی از این مسائل که با دسیسه¬های مختلف بر جوامع مسلمان سایه افکنده، موضوع فلسطین است. غرب و رژیم صهیونیستی سعی کرده اند به انحاء مختلف موضوع فلسطین را به یک موضوع جزئی که بین دو کشور مورد مناقشه و نزاع قرار دارد، تبدیل کنند و با این حربه اتحاد و همصدایی جهان اسلام را دچار انفکاک و تفرقه نمایند. این مهم ترین سلاح مؤثر مستکبران در طول تاریخ است که با استفاده از آن سعی کرده اند به اهداف نامشروع خود دست یابند.
5. تحقیر و تضعیف روحیه خودباوری در مسلمانان؛ جهان اسلام از ظرفیت های بالقوه فراوانی در ابعاد مختلف برخوردار است، تحمیل شکست تحقیر آمیز جنگ 6 روزه به مسلمانان که با توطئه غربی صورت گرفت، وابسته کردن کشورهای اسلامی، از بین بردن روحیه خودباوری در آنها و تشویق نخبگان و برجستگان جهان اسلام به مهاجرت به غرب و دسیسه های مختلف رژیم صهیونیستی و استکبار باعث شده برخی از کشورهای مسلمان به جای نگاه به درون و تکیه بر ظرفیت های داخلی، با نگاه به دست اجانب، وابسته به غرب شوند که این سبب تضعیف روحیه خودباروی در مسلمانان خواهد شد.
6. تلاش برای مهندسی اقوام مسلمان و تأثیرگذاری بر جغرافیای کشورهای اسلامی؛ غرب و رژیم صهیونیستی که نتوانسته و نمی توانند فلسطین سرزمین مقدس مسلمانان را تحت تسلط خود بگیرند، تلاش می کنند با ممانعت از ورود آوارگان و نپذیرفتنن طرح های ارایه شده به نفع فلسطینیان، و از سوی دیگر بحران سازی و اثرگذاری بر جغرافیای جهان اسلام، نوعی مهندسی اقوام مسلمان را به نفع خود شکل دهند و از منطقه یکپارچۀ اسلامی و متشکل از کشورهای قدرتمند، کشورهای کوچک، ضعیف و وابسته بسازند که نگاهی به طرح های آنان در منطقه به خوبی این موضوع را ثابت می کند.
همه این اقدامات ضد انسانی و حضور نامشروع رژیم صهیونیستی در سرزمین مقدس فلسطین باعث شکل گیری فرهنگ مقاوت در منطقه و سرزمین مقدس فلسطین گردید که تا به امروز توانسته است اثرات فراوانی در فلسطین، منطقه و جهان بر جای گذارد.
فرهنگ مقاومت که در منطقه فراگیر شده است با دستاوردهای مختلف سیاسی و بین المللی خود توانسته است نوعی خودباوری و اعتماد به نفس را در میان فلسطینیان به وجود آورد و این اندیشه را در آنها القاء نماید که مقاومت شکست ناپذیر است و در پرتو ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و ستم می توان جریانی قوی و دائمی را به وجود آورد که علاوه بر از بین بردن ظلم و ستم دولت صهیونیستی، با ایجاد و گسترش فرهنگ استکبار ستیزی خواهد توانست بساط ظلم و ستم را از منطقه و حتی جهان برچیند. همچنین امروزه شاهد هستیم که فرهنگ مقاومت مردم فلسطین و شکست های مستمر صهیونیست ها از مسلمانان باعث آگاه سازی های عمومی در جهان نسبت به مردم مظلوم فلسطین و شکل گیری تصویر و چهره ای از صهیونیست ها به عنوان ظالمان قرن در میان جهانیان شده است که علاوه بر تغییر افکار جهانیان و بیداری مسلمانان، باعث شکل گیری همبستگی اسلامی و همبستگی انسان های آزاده در جهان در برابر ظلم و بی عدالتی و حتی باعث شکل گیری جریان ها و گروه های ضد صهیونیست در جهان شده است. 
بنابراین و در نهایت باید گفت، تقسیم سرزمین فلسطین و سلطه بر آن، نقشه استکبار و صهیونیسم علیه فلسطین و جهان اسلام است که احساسات میلیون ها مسلمان‌ و افکار عمومی جهان اسلام را نشانه گرفته¬اند. امروزه نیز با طرح موضوعات مختلف و دامن زدن به آنها مانند تروریسم، اختلافات میان کشورهای اسلامی، تحمیل بحران های بحرین، یمن، عراق، افغانستان و ... سعی می کنند تا راهبرد مبارزۀ مسلمانان با صهیونیزم را به مقابله و درگیری های مسلمان با مسلمان جایگزین کنند تا شاید موضوع فلسطین از ذهن‌ها فراموش شده و از باورهای مردم مسلمان و افکار عمومی جهان پاک گردد.
ما معتقدیم، مسأله قدس و فلسطین به کل جهان اسلام تعلق دارد بلکه مسئله همۀ آزادگان جهان است، بنابراین همواره موضوع اول دنیای اسلام و مسلمان‌هاست خواهد بود و بیت المقدس همواره سرزمینی مقدس برای همه ما مسلمانان و مردم فلسطین با همۀ اقوام و مذاهب خواهد بود. از همین رو، جمهوری اسلامی ایران معتقد است حفظ جریان مقاومت و توسعۀ این فرهنگ و حفظ همبستگی و اتحاد دینی میان مسلمانان می تواند وضعیت مردم مظلوم فلسطین و ظلم و ستم صهیونیست ها و حامیان آنها را بر ملا کرده و به جهانیان نشان دهد. علاوه بر این در جهان اسلام، راه حل ها و طرح های مختلفی برای رهایی سرزمین فلسطین از ظلم و ستم رژیم صهیونیستی و نظام سلطه ارایه داده است از جمله طرح رهبر معظم انقلاب اسلامی که بارها در بیانات و فرمایشات ایشان مطرح شده است، از آن جمله می باشد. بر اساس این طرح، بدون تردید مترقی ترین و عادلانه ترین راه حل و فصل قضیۀ فلسطین و اقامۀ صلح و عدالت در سرزمین های اشغالی، بازگشت آوارگان به سرزمین اصلی خود و واگذار کردن حکومت در فلسطین به خود آنان و واگذار کردن حق تعیین سرنوشت به فلسطینیان در یک انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود.
بنابراین مادامیکه تهدید و بی احترامی به سرزمین مقدس فلسطین و مقدسات مسلمانان ادامه داشته باشد، تا موقعی که مشکلات مردم مظلوم و آواره فلسطین حل نگردد و تا زمانیکه حق اداره سرزمین فلسطین به ساکنان اصلی آن واگذار نشود، و تا زمانیکه دست ظالم بر سر مسلمانان باشد و اسلام ستیزی غرب ادامه داشته باشد، قضیه فلسطین زنده و در کانون توجهات دولت ها و ملت های مسلمان قرار خواهد داشت و همبستگی اسلامی و مقاومت هوشمندانه در همۀ عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی و امنیتی باید راهبرد جهان اسلام باشد.
انشاءاله

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید