۹ دی؛ تجربه ارزشمند ملّی

اولین اهمیت روز ۹ دی در مردمی و خودجوش بودن راهپیمایی آن است. مردم ایران بین رقابت‌های انتخاباتی و منافع ملّی مرزبندی روشنی دارند و اجازه فرصت‌طلبی به هیچ معاند بدخواهی را نخواهند داد.
مناسبت‌های مختلف از آن روی بزرگداشته می‌شود که شرایط وقوع آن‌ها کماکان پابرجاست بلکه بدین جهت مهم هستند که اولاً در یک دوره ای و برهه ای از زمان یک کارکرد تاثیر گذار تاریخی از خود بر جای گذاشته اند که لازم است به عنوان یک تجربه ارزشمند ملی در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت گردد و به عنوان یک مجرای فرهنگی و اجتماعی به نسل‌های آینده منتقل گردد و از سوی دیگر فرصت ایجاد کند تا افکار عمومی از طریق آشنایی با آثار و برکات یک حرکت ملی درست و بصیر آنها با اهمیت یک تصمیم درست آشنا شده و آن را به عنوان یک تجربه ارزشمند نصب العین خود قرار دهند و سومین نکته حائز اهمیت فراهم‌سازی تکرار یک تجربه با ارزش در شرایط مشابه مورد نیاز با بهره‌گیری از واقعه اصلی که در ذهن جمعی تبدیل به ملکه شده و به راحتی متناسب با تغییرات امکان بازآفرینی آن را داشته باشند.

بنابراین این یادداشت تلاش دارد حماسه 9 دی و ارزش‌های آن را به عنوان یک پدیده کنش گرانه در مقابل حوادث مورد بررسی قرار دهد.

صحبت از اینکه نهم دی ماه سال 88  روز ظهور بصیرت و ولایتمداری مسلمانان ایران در برابر دستان آلوده توطئه علیه نظام و ملت حماسه آفرین ایران اسلامی بود، به نظر نگارنده اثبات این امر بدیهی است و به قول معروف خود واقعه 9 دی همانند آفتابیاست بر دمیدن خود و نیازی به هیچ گونه اثبات و اسنادی ندارد، لذا همانطور که اشاره شد از حیث توصیف و تبیین اهمیت این روز بزرگ به عنوان یک واقعه تاریخی عبور کرده و به صورت اجمالی از نگاه جامعه شناختی به آن می پردازیم.

الف- نه دی تجربه ارزشمند ملی

اولین اهمیت روز 9 دی در مردمی و خودجوش بودن راهپیمایی آن است. طبیعتاً ممکن است در هر دوره از انتخابات‌ها در کشور، مردم متناسب با دیدگاه‌های خود و برنامه‌هایی که از طرف نامزدها ارائه می‌شود گرایش‌هایی به یکی از کاندیداها داشته باشند اما در این بین یک مسأله همیشه روشن و خط قرمز برای مردم فعال در عرصه اجتماعی است و آن اینکه این یک مسأله درونی و یک انتخابات در درون نظام است و اتفاقاً هر کسی بنا بر آنچه از شرایط درک می‌کند، تلاش دارد با حضور موثر در صحنه، به تقویت نظام و اداره بهتر امور کشور کمک کند. چنین شرایطی، اگر به صورت کنترل شده و هوشمند مدیریت نشود؛ ممکن است دندان طمع دشمنان را تیز کند، لذا در حادثه 9 دی دو تجربه ارزشمند برای حافظه جمعی ملت ایران ثبت شد. اول اینکه لازم است هوشیاری خود را در هر شرایطی حفظ کنند و در همه مواقع، با بصیرت و در پشت سر ولایت قرار گیرند تا امکان فرصت طلبی برای دشمنان و فتنه گران به وجود نیاید و دومین تجربه برای دشمنان داخلی و خارجی بود که بدانند، مردم ایران بین رقابت‌های انتخاباتی و منافع ملی مرزبندی کاملاً روشنی دارند و اجازه فرصت طلبی به هیچ معاند بدخواهی را نخواهند داد.

ب- ثبت تاریخی یک منش فرهنگی- اجتماعی

تجربیات ارزشمند اگر مورد بی‌مهری و فراموشی قرار می‌گرفتند بی‌گمان انسان به این درجه از تحول و پیشرفت در حیات اجتماعی خود نمی‌رسید این امر در بین ملت‌هایی با قدمت دیرینه ای مثل ایران اسلامی از اهمیت چندین برابری برخوردار است چرا که بهره گیری از حافظه تاریخی در برهه ای سخت تاریخ، ملت ایران را به عنوان یک ملت از اعماق تاریخ به امروز رسانده است. جریان‌های تاریخی نه تنها نتوانستند آنها را تهی هویت کند، بلکه با بهره‌مندی هوشیارانه از تحولات فرهنگی خود را به فرهنگ غنی جدید در آراسته کرده‌اند. لذا می توان مدعی شد که حماسه 9 دی به عنوان یک حماسه با بهره‌گیری از تجربیات ملی شکل گرفت و نشان داد که ملت ایران به واسطه حافظه تاریخی و ملی قوی و در سایه هدایت و رهبری شجاعانه در غبارآلود ترین برهه‌های زمانی نیز می‌تواند راه را از بیراهه تشخیص دهد و با بصیرت و آگاهی می تواند، راه سعادت مند خود را به آینده باز کند.

بیشتر بخوانید
شورای هماهنگی تیلبغات اسلامی از حضور مردم در سالگرد 9 دی تقدیر کرد

بنابراین حماسه 9 دی یک انگاره جدید فرهنگی بر اساس داشته‌های غنی فرهنگی ملت ایران در حوزه‌های اجتماعی بود که باید ثبت و ماندگار در حافظه جمعی گردد و به صورت شفاف و خالی از هرگونه غباری به نسل‌های جدید منتقل شود بی تردید یکی از مهمترین ارزش و اهمیت 9 دی در این مسئله نهفته است و باید هر ساله به بهترین نحو و با شایسته ترین تبیین‌ها بازخوانی شود.

ج- آمادگی برای تکرار یک تجربه ارزشمند

سومین اهمیت اجتماعی حماسه 9 دی در بروزرسانی آن نهفته است. باید این تجربه ارزشمند از طریق بزرگداشت‌های با نگاه تبیینی و هوشمندانه به گونه ای انجام گیرد تا از یک سو، مردم بتوانند در هر شرایطی که نیاز به خلق حماسه ای دیگر از نوع نه دی متناسب با نیاز کشور به وجود آید به بهترین نحو اقدام به خلق حماسه ای دیگر بکنند، همانطور که در حوادث دی‌ماه سال گذشته ی نمونه دیگری از حماسه 9 دی را از سوی مردم انقلابی و مومن شاهد بودیم و از دیگر سو، دشمنان نظام، انقلاب و ملت ایران باید بدانند که مردم همیشه آماده مقابله با هر گونه توطئه و دشمنی از هر نوعی هستند که بخواهد منافع ملی این مرز و بوم را تهدید نماید لذا باید گفت که تجربه نه دی تجربه بصیرت و حماسه است و باید به بهترین روش‌ها تبیین و بزرگ داشته شود و آفت این حماسه ملی، تقلیل دادن آن به یک حرکت جناحی  و گروهی است. 9 دی یک حرکت انقلابی و اجتماعی از سوی ملت ولایت مدار و بزرگ ایران برای اثبات هوشمندی و بزرگی خود بوده و خواهد بود.

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید