حامد سالاری: ما ملتی صلح طلب هستیم

 تفکر صلح طلبی ملت ایران، کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر، برقراری امنیت و حق حیات برای تمامی مردم دنیا از دیرباز در فرهنگ ایرانی - اسلامی این مرز و بوم محترم شمرده شده است.
شواهد تاریخی در این زمینه خط بطلانی بر تفکر دژخیمان و مستکبران روزگار است، ایستادگی هشت ساله در دفاع مقدس، ابتکار حقوق بشر ایرانیان و سنت های ملی در بیزاری از جنگ، گفت و گوی تمدن ها و تفکر شیعی در برقراری عدالت نشان می دهد که این مردم هیچگاه در نابودی، تباهی و جنگ پیشگام نمی شوند.
می توان گفت طی 200 سال گذشته ملت ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و این کشور تنها برای دفاع از مرزها و در راستای بازسازی کشور خود ایستادگی و مقاومت کرده است.
از نگاهی دیگر تفکر اسلامی با شعار برادری و برابری و اتکا به زندگی و حکومت عدالت محور حضرت امام علی(ع) امام نخست شیعیان، الگوی موثری از برقراری نظامی مردمی و صلح طلب در کشور ایران است و در این زمینه باورهای دینی می تواند بخش عظیمی از آمار ظلم و فساد در دنیا را کاهش دهد.
منشور حقوق بشر کوروش و ایده های گفت و گو محور از گذشته تاکنون جهان به عنوان شناسنامه ایرانیان و گویای روحیات صلح طلبی کشور ما است.
کشور ایران در مسیر تاریخ پر افتخار خود همواره پناهگاه اقوام، گروه ها و ادیان مختلف بوده و حضور ادیان و تفکرهای متفاوت و زندگی جمعیت میلیونی مردم جنگ زده افغانستان با حقوق عادلانه در ایران اسلامی به عنوان پناهگاهی امن گویای این واقعیت است.
تفکر نوع دوستی در مقابل اقوام غیر ایرانی، جنگ و خونریزی مهاجمان در برهه های مختلف تاریخی، به ایرانیان درس صلح آموخته است و ملت ما هرگز یکبار دیگر رویدادهای تلخ گذشته را تجربه نخواهند کرد.
در این راستا دنیا باید بداند که ما ایرانیان همانگونه که در برقراری صلح و امنیت در جهان عزمی راسخ داریم، در دفاع از مرزها و حفظ کشور خود ایستادگی داریم.
مردم ایران در عصر حاضر نیز خردمندانه و گمنام با هویتی قانونمدار در برقراری نظام صلح در جهان و ظلم ستیزی پایبند هستند و پیشگامی در تفاهم نامه های بین المللی و برقراری صلح و امنیت در منطقه، مهر تاییدی بر این مدعا است.
با وجود آرمان های واحد مردم ایران، دشمن هیچگاه توان تفرقه افکنی و اختلاف اندازی بین این مردم را نخواهد داشت و استکبار تنها با ادبیات گستاخانه و اقدامی پوچ جنگی اقتصادی را برای تضعیف صلح و امنیت در بخشی با اهمیت از دنیا به راه انداخته است.
می توان گفت تنها قربانی و شکست خورده بزرگ این نوع جنگ ها، امنیت دنیا است و ادبیات سخیف و قلدرمآبانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در فرهنگ غنی جامعه ایرانی هیچ جایگاهی ندارد.
با ورق زدن تاریخ 40 ساله کشور می توان دریافت، تهدید و تحریم علیه ایران تاکنون هیچ نفع و دستاوردی برای دولت های غربی نداشته و زمانی که ایران از سوی این کشورها به پای میز مذاکره دعوت شد، استقبال کرد و هر 2 طرف در خواسته های خود به تفاهم رسیدند.
و با ایران صلح طلب و عدالت محور باید از درب دوستی، برادری و گفت و گو وارد شد و عملکرد آمریکا تنها موجب ایجاد بحران در دنیا می شود.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید