آرامش اجتماعی ماندگار، تنها از مجرای تحقق ۴بعد از صلح ممکن می شود.

یادداشت: آرامش اجتماعی در گروی تحقق ۴ بُعد از صلح است! بی شک شما هم بارها به این پرسش مهم رسیده اید که راه رسیدن به یک آرامش عمیق و ماندگار چیست؟ آرامشی که در تند باد حوادث و رویدادها و چالش های پیرامونی دچار لعزش نشده و بالعکس در برون رفت و مدیریت مسائل نیز به یاری شما آیند؟ تنها راه رسیدن به این سطح از آرامش چه در بعد فردی یا اجتماعی، این است که آدمی به یک #صلح_درون_داد برسد. صلح درون داد یا همان صلحی که از درون شما می جوشد (و نه اینکه از بیرون به شما تحمیل شود) در ۴ بعد معنا می یابد: صلح با خویشتن(صلح با گذشته ،صلح با خود فعلی تان و صلح با آینده ای که برنامه و توان تحقق آن را دارید ) صلح با خدا صلح با انسان های دیگر در جامعه و صلح با محیط پیرامون(حیوانات،جانداران، اشیاءو..) بسیاری خشم های اجتماعی که ما نسبت به خودمان و دیگران بروز می دهیم و زمینه ساز رفتارهای ناهنجار و پرخاشگرانه را موجب می سود در این است که هنوز به درک درستی از صلح و آشتی درونی نرسیده و آن را عملی نکرده ایم. این صلح چگونه محقق می سود؟ هنوز نطریه پرداز خاصی در این این حیطه به پژوهش و نظریه پردازی نپرداخته است اما من استفاده از نظریه تولستوی در صلح بین فرهنگ ها را بی فایده نمی دانم. او می گوید: صلح بین فرهنگ ها یعنی سناخت و پذیرش آنچه درون آن فرهنگ هست بدون قصد تعییر و دستکاری و مراوده درست فکری با تولیدات و بازتولیدات که این مراوده خود می تواند مولد تغییر مطلوب فرهنگی باشد.پس صلح بین ملل و فرهنگ ها در ۳ مرحله رخ می دهد: شناخت، فهم، پذیرش یا مراوده جهت تغییر. کمی تامل کنیم. این راهبرد در بعد فردی و اجتماعی هم کارساز به نظر می رسد! برای مثال در بعد فردی نیز باید نخست به یک شناخت نسبی از انچه هستیم برسیم بدون آنکه قصد تخطئه خود را داشته باشیم.باور کنید اگر نسبت به خود رویکرد خصمانه و اعتراضی داشته باشید ناخوداگاهتان دریافته حالت تدافعی گرفته و در ارتباط گیری با دنیای درونتان موفق نخواهید بود. ببینید من درون شما چه می گوید؟ اگر توان و امکانات شما قادر به تحقق خواست های درونی شما باشد سبب برنامه ریزی بهینه، باانگیزه تر و در نتیجه افزایش ضریب موفقیت شما خواهد شد و اگر این خواست ها، اهداف و رویاها از منظر خودتان بسیار دور و غیرواقع بینانه به نظر برسد، همین ارتباط گیری و مراوده درونی ، به شما کمک خواهد کرد به یک اقناع ، پذیرش و حتی تعییر مسیر برسید؛ آن هم در بهترین حالت ممکن: یعنی بدون شماتت، اعتراض و بهونه جویی های ناخوداگاه فردی. این اولین و ساده ترین‌مرحله صلح با خویشتن است که سبب ارامش درونی و عمیق و پایدار برای شما خواهد بود. این راهبرد در ارتباط با خداوند ، جهان اجتماعی و انسان های پیرامونی و نیز کائنات قابل انجام و موفقیت است. در نهایت به یک حس نو و تجربه ای خوشایند خواهید رسید که همان آرامش پایدار است. و شما به یک گنج درونی دست پیدا کرده اید که بسیار کمک تان خواهد کرد ! در قسمت دوم یادداشت پیرامون صلح در بعد دوم ، صلح با خدا ادامه خواهیم داد. پایان قسمت اول کار گروه اجتماعی مجمع جهانی صلح اسلامی

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید