مردم آگاه باشید که دشمن امیدتان را هدف قرارداده است

هدف آمریکا از انجام این حرکت ناجوانمردانه بیشتر با جنبه روانی و ناامیدی جمعی در افکار عمومی کشور صورت گرفت.

دکتر معصومه رشاد عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، در مصاحبه اختصاصی با تهران پرس درخصوص هدف آمریکا از به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی اظهارداشت: در ابتدا شهادت سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی را خدمت جامعه اسلامی و جهان بویژه مردم مسلمان ایران و جامعه علمی و دانشگاهی تسلیت عرض می نمایم.

وی در ادامه تصریح کرد: هدف آمریکا از انجام این حرکت ناجوانمردانه بیشتر با جنبه روانی و ناامیدی جمعی در افکار عمومی کشور صورت گرفت. سالهاست که مستکبرین به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که مردم روحیه شجاعت، شهامت و مبارزه در رگهایشان جریان داشته باشد دست کثیف استعمار به منابع کشورمان نخواهد رسید.

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: لذا در تلاش برای ناامیدی ملت شریف با متحدین خود کمر به قتل 《امید وآزادی》بربسته اند . از اینرو در ابتدا با جنگ نرم علی الخصوص از طریق رسانه ها و تحریم های اقتصادی اقدام به جنگ روانی نمودند و اینکه با این خیال باطل که با شهادت رساندن سردار بزرگ ایران درصدد زایل نمودن 《امید به پیروزی》مردم بوده اند که دست به این اقدام جنایتکارانه و ابلهانه زدند.

مدرس دانشگاه آزاد گفت: ملت فهمی ایران باایمان و توکل به خدای یگانه ، توسل به ائمه اطهار و توجیه های مقام معظم رهبری دراین کارزار مثل همیشه پیروز میدان خواهند شد و همانند جنگ تحمیلی که مشت محکمی بددهان مستکبرین جهان زدیم این بار نیز با پاسخ کوبنده این حربه دشمنان اسلام و ایران را با اقتدار پاسخ خواهیم داد.

دکتر معصومه رشاد در پایان افزود:#هر_ایرانی_یک_سردار_سلیمانی-است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید