روز جهانی قدس نماد همبستگی ملت‌ها

روز جهانی قدس

حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و تمامی‌انشقاق‌های حقوقی مرتبط با جامعه بین المللی یک هدف کلی و عمده را دنبال می‌نماید و آن حفظ صلح و امنیت بین المللی و ایجاد محیطی برای زندگی مسالمت آمیز ملت‌ها و ارتباطات عالی دولت‌ها است، روز جهانی قدس که به ابتکار امام خمینی (ره) در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ایجاد و بین ملت‌ها بسط داده شد امروزه نمادی است برای همبستگی ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان، این ابتکار بی بدیل امام خمینی (ره) موجب ایجاد قاعده ای شده است که عالی ترین اهداف حقوق بشری را در نهان و نهاد خود جای داده و باعث ایجاد همبستگی بین المللی و در هم تنیدگی افکار و رفتارهایی شده است که بدون توجه به مکاتب مختلفه امری را دنبال می‌نماید که همانا جزء بلا فصل آن حمایت از مظلوم و اعلام انزجار از ظالم است.
بی تردید هیچ قانون بین المللی، اعلامیه و یا کنوانسیونی قادر نیست تا بتواند تمامی‌نیروهای انسانی و آزاده خواه را حول یک محور مشترک جمع نماید، همبستگی ملت‌ها برای مواجهه با یک امر بین المللی بدون شک موجبات اتحاد دولت‌ها خواهد شد هرچند که ممکن است این اتحاد دولت‌ها با تاخیر همراه باشد اما بدون شک این امر محقق خواهد شد زیرا که اراده دولت‌ها در نهایت همان اراده ملت‌ها خواهد بود.
روز جهانی قدس به عنوان نمادی بین المللی در راستای حمایت از گروه انسانی چنان جنبه جهانی به خود گرفته است که نمی‌توان آن را نادیده انگاشت، پاسداری، حمایت و ترویج این معنا که با اصول کلی و اساسی حقوق بین الملل هماهنگ و هم راستا است موجب خواهد شد تا در آینده ای نه چندان دور شاهد تحولات عظیم بین المللی در این خصوص بوده و شاهد رهایی مردمان مظلوم فلسطین از چنگان ظالمان باشیم. انشاءالله

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید