مقاله ها

جای‌ بسی‌ خوش‌ وقتی‌ است‌ که‌ با گردهمایی‌ در این‌ مجلس‌ شریف‌ و رویارویی‌ با دانشمندان‌ و بزرگان‌ دین‌ دو کشور، این‌ امکان‌ پیش‌ آمده‌ است‌ که‌ با مفاهیم‌ دینی‌ و اخلاقی‌ یکدیگر بیشتر آشنا شویم‌ و مقدّمات‌ دوستی‌ و نزدیکی‌ دو ملّت‌ را که‌ هر دو از سابقه‌ی‌ فرهنگ‌ و تمدّن‌ غنی‌ برخوردار هستند، فراهم‌ آوریم‌.

1ـ مسأله ی جنگ و صلح در طول تاریخ بشریت همواره مطرح بوده است. البته برای این مسأله راه حلی وجود دارد و آن ایجاد دولت واحد جهانی است . اما آیا این بدتر از جنگ نخواهد بود؟ با در نظر گرفتن اهداف اخلاقیِ دنیای مدرن سیاسی و تمرکز در زمینه های اطلاعاتی ، علمی ، الهیّاتی ، اقتصادی و نیروی نظامی در حیطه ی بسیار محدود بشر می توان با اطمینان اذعان داشت که چنین دولتی به سرپرستی گروه کوچکی از افراد دارای قدرت نامحدود، حکومتی کاملاً مطلقه و دیکتاتوری خواهد بود.

در طول‌ تاریخ‌، پیوسته‌ دین‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ و مؤثرترین‌ عواملی‌ بوده‌ است‌ که‌ به‌ تحولات‌ اجتماعی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌، شکل‌ و جهت‌ داده‌ است‌. این‌ سخن‌، پیوسته‌ درست‌ بوده‌ و هست‌؛ به‌ ویژه‌ در نقاطی‌ که‌ دین‌ توانسته‌ است‌ تمدنی‌ خلق‌ کند و یا تمدن‌ موجود را تحت‌ تأثیر قرار دهد.

بهترین آغاز برای بحث در خصوص روابط اسلام، صلح و امنیت پرداختن به این عبارت گوش آشناست که «اسلام به معنی صلح است». اسلام تروریسم را نفی می کند و در اکثر آیات و روایات اسلامی به آن اشاره شده است.

از افتراهای برخی از شرق شناسان و غربیان به اسلام و سنت پیامبر (ص) از گذشته تا کنون آن است که اسلام دین شمشیر، جنگ و درگیری است و پیروان خود را به کاربرد خشونت در ارتباط با دیگران دعوت می‌کند. این افترا به ویژه پس از حادثة 11 سپتامبر سال 2001 میلادی دررسانه‌های غربی، مجلات، بنگاه‌های خبر پراکنی و بیانیه‌ةای سیاسی بار دیگر رونق گرفت و همچنان در غرب ادامه دارد.

همه اشکال بربریت ، توحش، و تجاوزات ناعادلانه در آموزه‌های اسلام ممنوع اعلام شده و اهمیت تساهل در اسلام تا آنجاست که در آیه ای خداوند به مسلمانان هشدار داده که مبادا با دشمنان به نحوی رفتار کنند که خارج از عدالت باشد

دعوت‌ به‌ گفت‌وگوی‌ ادیان‌ بر پایه‌هایی‌ منطقی‌ و سالم‌ آغاز شده‌، و بر درک‌ و تفاهم‌ متقابل‌ و مطلوب‌ و کاهش‌ عوامل‌ برخورد و اصطکاک‌ تأثیر خوبی‌ برجای‌ نهاده‌، و بسترهای‌ همکاری‌ مداومی‌ را در راستای‌ رفع‌ مشکل‌ بشری‌ و دینی‌ و ارزش‌های‌ معنوی‌ ایجاد کرده‌ است‌

در روسیه‌، اسلام‌ و پرواسلاو هزار سال‌ است‌ که‌ با هم‌ زندگی‌ می‌کنند. در این‌ مدت‌ آنها توانستند توافق‌ متقابل‌ را حفظ‌ کنند و اجازه‌ ندهند که‌ برخورد جدی‌ میان‌ آنها صورت‌ گیرد. در طی‌ این‌ مدت‌ طولانی‌، اسلام‌ جزو لاینفک‌ جامعه‌ی‌ روسی‌ شد، ضمن‌ اینکه‌ تأثیر بسیاری‌ بر بسط‌ و گسترش‌ آن‌ داشت‌.

در عصر حاضر، مسلمانان‌ همچون‌ مسیحیان‌ به‌ شدت‌ درباره‌ی‌ سرنوشت‌ خود، مفهوم‌ تاریخ‌ و جایگاه‌ انسان‌ در تاریخ‌ و جوامع‌ مختلف‌ بشری‌ می‌اندیشند. هم‌ زمان‌، کثرت‌ حوادث‌ سال‌های‌ اخیر بر شدت‌ مشکلات‌ اخلاقی‌ گذشته‌ افزوده‌ و مشکلات‌ جدیدی‌ را نیز به‌ وجود آورده‌ که‌ زمینه‌ای‌ را برای‌ مسائل‌ نه‌ چندان‌ ساده‌ و قابل‌ تفکر ایجاد کرده‌ است‌.

صفحه‌ها

اشتراک در مقاله ها