مقاله ها

تعامل و گفتگو بین ادیان اولین و مؤثرترین حرکت در رسیدن به معیارهای ارزشی بشر امروز می باشد. توجه رهبران ادیان به گفتگوهای دینی حکایت از اهمیت این امر در شرایط کنونی است.جمهوری اسلامی ایران نیزهمواره بر این امر تأکید داشته است.بهترین نوع گفتگو آن است که در آن هر یک از مخاطبان ، علاوه بر فصل مشترکی که با مخاطب خود دارد، نکته ای اضافه تر بداند که برای دیگران تازه و شنیدنی باشد و آن را عرضه کند.تمرکز بر مباحث اخلاقی زمینه گفتگو را مساعد تر می کند.این زمینه در همه ادیان وجود دارد، از این رو سوق دادن گفتگوی ادیان به این مسیرها ،امکان حصول توافق را افزایش می دهد.

میان درک ملموس پدیده اسلام هراسی در جوامع غربی و بحث تئوریک آن تفاوت‏های ماهوی و معناداری وجود دارد. اصولاً رابطه غربیان و مسلمانان رابطه‏ای ویژه است. رابطه‏ای که از یک هزاره تنش، تنازع و تسلط و در عین حال، گفتگو، تفاهم و آموزشِ متقابلِ تمدنی و فرهنگی حکایت می‏کند.

پس از حاکمیت دوران جنگ سرد، تقابل اسلام و غرب با قبل از آن کاملا متفاوت بود. اگر چه تعامل فرهنگی در دهه 1990 (بعد از جنگ سرد) خودش را بیشتر نشان می‏دهد ولی تهدیدات متقابل اسلام و غرب وارد مرحله جدیدی می‏شود که باید اسلام‏گرایان سیاسی و اسلام گرایان مذهبی را از هم تفکیک کرد.

امروزه اکثریت جامعه بشری به استحاله حقیقت تروریسم پی برده است. آنها که در طول تاریخ جان میلیون¬ها انسان را به تباهی کشانده و با زندگی زنان و مردان معصوم بازی کرده‌اند، امروزه به عنوان قربانیان تروریسم شناخته می‌شوند. کسانی که در گذشته و همچنان مبتلا به رنج¬ها و قتل عام ناشی از رفتارهای آشکار و غیر قابل توجیه تروریسم دولتی قرار دارند، تروریست نامیده می‌شوند

اظهارات رسمی‌مقامات سیاسی، از قواعد خاص و پیچیده‏ای پیروی می‏کند. آنان برای هر سخنی که خارج از چارچوب مقبول داخلی و بین‌المللی باشد، مؤاخذه می‏شوند. برای مثال دولتمردی که کشورش منافعی خاص در کشور دیگری دارد، از میان احساسات شخصی خود درباره آن کشور، به گونه‏ای که منافع کشورش را به خطر بیندازد، خودداری می‏کند. نوع و سبک سخنان سیاسی نیز متفاوت است.

اصطلاح «خاورمیانه» و کاربرد آن دیر زمانی نیست که استفاده عام یافته است. به عبارت روشن¬تر، قدمت آن به کمتر از یک قرن می¬رسد. یعنی از زمانی که دریاسالار «آلفرد ماهان» آمریکایی به عنوان یک استراتژیست دریایی و واقع نظریه «ماهانیسم» .م- تأکید بر قدرت دریایی کشورها-، اصطلاح خاورمیانه را در نوشته¬های علمی‌خود به کاربرد. پس از او نیز به تدریج استفاده از این اصطلاح توسعه یافت؛ بویژه پس از جنگ جهانی دوم ابعاد کاربردی آن جنبه جهانی و گسترده¬ای پیدا کرد.

در طول تا ریخ بشری همواره افرادی بوده‌اند که به خاطر منافع شخصی و حزبی در صدد بودند که انسان‌ها را از زندگی طبیعی خود محروم سازند و از هیچ کوشش شیطانی برای رسیدن به امیال خود کوتاهی نمی¬کردند که بیرحمانه¬ترین مصداق آن عملیات¬های تروریستی می¬باشد.

در این مقاله ابتدا، تحت عنوان مقدمه به تبیین شرایط حال جهان از لحاظ استعمال، مصادیق و به طور کل نوع به کار بردن واژه تروریسم، می‌پردازیم.سپس به طور گذرا به بیان سیر تاریخی چگونگی ابداع واژه تروریسم پرداخته و قول صحیح و اتفاقی موجود را در این زمینه بیان می کنیم. در ادامه تبین این سیر، ادعای برخی را در مورد نسبت دادن ابداع و ریشه داشتن این پدیده در اسلام و تفکر اسلامی، مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان زمینه های تاریخی پیدایش چنین برداشتی به اختصار اشاره می‌نماییم.

در ایران، 16000 انسان، از طفلی یک ساله تا پیرمردی 90 ساله، زن و مرد، دولتی و مردمی، در شهر و روستا، قربانی مهیب‏ترین موج نفرت‏انگیز تروریسم شده‏اند! تمامی‌هیئت حاکمه و سران سه قوه، یک بار به قربانگاه تروریسم برده شدند. رئیس جمهور، نخست‏وزیر، پنج وزیر و ده¬ها تن از معاونین آنها کشته شدند.

صفحه‌ها

اشتراک در مقاله ها