الهه جعفری؛کارشناسی ارشد روابط بین الملل و سردبیر فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

یکی از خصوصیات نظام بین‌الملل، قابلیت‌ها و تاثیرپذیری آن از تحولات عمده سیاسی و اجتماعی است. هرقدر حوزه نفوذ این دگرگونی‌ها وسیع‌تر باشد، میزان اثرگذاری آن عمیق‌تر می‌شود. انقلابها که بزرگترین و ژرف‌ترین تحول در حوزه سیاسی و اجتماعی به شمار می‌آیند، عامل عمده در تحولات روابط بین‌الملل قلمداد می‌شود

اشتراک در الهه جعفری؛کارشناسی ارشد روابط بین الملل  و سردبیر فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان