دکتر معصومه رشاد دکتری روابط بین الملل و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

دکتر معصومه رشاد

دکتر معصومه رشاد ، استاد دانشگاه طی یادداشتی اختصاصی به مناسبت 29 دی  روز غزه، این روز را نماد حمایت از مقاومت و مظلومیت مردم فلسطین دانست. 

 
اشتراک در دکتر معصومه رشاد دکتری روابط بین الملل و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن