زینب عامری

در آیه ۳۵ سوره «نساء»  ، به مسأله بروز اختلاف و نزاع میان دو همسر اشاره کرده، که اگر نشانه هاى شکاف و جدائى در میان آن دو پیدا شد، براى بررسى علل و جهات ناسازگارى و فراهم نمودن مقدمات صلح و سازش، باید داور و حَکَم، از دو فامیل انتخاب کرد...

والدین صلح جو کودکان صلح طلب تری دارند. . دوران کودکی، از بدو تولد تا بلوغ را در بر می‌گیرد. زمانی که کودکی چشم به جهان می‌گشاید، نخستین تصویرهای ذهنی او با پدر و مادرش ثبت می‌شود و امروزه بر کسی پوشیده نیست که نقش پدر و مادر در تربیت کودک، از هر کسی پررنگ‌تر است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن یکی از مظاهر ویژه و انحصاری انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود...

صلح مقوله‌ای خارج از زندگی نیست . هر چه با زندگی سر و کار دارد . با صلح هم سر و کار دارد به‌طوری که نبود صلح یعنی نبود زندگی و بودن صلح یعنی امکان وجود زندگی .

صلح و همزیستی موضوعی کاملاً مستدل بر اساس آیات و روایات وسیره معصومان (ع) می باشد و حال با پشتوانه استناد به این مدارک و مستندات متقن که در مقاله به آنها اشاره می شود با اطمینان خاطر و به دور از هر گونه شائبه اعلام می داریم، اسلام دینی کاملاً مبتنی بر صلح و سلم و همزیستی مسالمت آمیز انسان ها با یکدیگر می باشد

«منشا صلح» در تفکر، اندیشه و ذهن بشر ریشه دارد؛ همانگونه که جنگ و منازعه نیز از تفکر ادمی سرچشمه می گیرد. صلح در جامعه معاصر یک نیاز حیاتی برای مردم و تمدن امروزی است.

اشتراک در زینب عامری