صباح زنگنه

اجلاس سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه که در تهران برگزار شد، از اهمیت بسیاری برای صلح و ثبات در منطقه برخوردار است.

اشتراک در صباح زنگنه