محمد جعفر نعناکار، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

از منظر حقوق اسلامی‌سلب نفس فقط در سه جا مورد تایید و حمایت قانونی است، نخست در حدود الهی که به حکم شریعت این عمل صورت می‏گیرد و جزء حدود الله است دوم قصاص نفس از شخصی که نفس شخص دیگری را سلب نموده باشد و سوم در جهاد که البته در جهات سلب نفس به معنای شهادت و یا عملیات شهادت طلبانه، مورد بررسی قرار می‏گیرد که البته قسم سوم مورد توافق همه حقوقدانان نیست!

14 مرداد ماه برابر است با روز جهانی حقوق بشر اسلامی، اعلامیه ای که به عقیده بسیاری در مقابل اعلامیه حقوق بشر غربی پدید آمد و مورد توجه کشور های اسلامی قرار گرفت و باعث وحدت بین مسلمانان و کشور های اسلامی شد.

روز جهانی قدس

حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و تمامی‌انشقاق‌های حقوقی مرتبط با جامعه بین المللی یک هدف کلی و عمده را دنبال می‌نماید و آن حفظ صلح و امنیت بین المللی و ایجاد محیطی برای زندگی مسالمت آمیز ملت‌ها و ارتباطات عالی دولت‌ها است.

امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران

یکی از گذاره های مهم جهت رسیدن به عدالت در یک جامعه توجه ویژه به نظریات بنیادین تشکیل آن جامعه می باشد، به گونه ای که به فراموشی سپردن آن اصول و جهت گیری ها باعث عقب افتادگی ملت خواهد شد...

محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری گفت: تخریب بارگاه، مزار و مقبره هر شخصی طبق اصول کلی و اساسی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و صلح و امنیت بین‌المللی عملی مذموم و غیر قابل دفاع به شمار می‌رود نهادهای بین‌المللی بایدپیگیری کنند.

اشتراک در محمد جعفر نعناکار، کارشناس ارشد حقوق بین الملل