مسلم ملکی

سازمان ملل متحد با هدف برپایی صلح، امنیت جهانی و توجه به حقوق بشر فعالیت خود را آغاز کرد. اما ظاهرا این نهاد هم از پس  کشورهای ابر قدرت غربی وبر نیامده است. 

اوضاع انسانی در نوارغزه  وخیم و نگران کننده است. جامع بین المللی باید آستین بالا بزند و به صراحت و با اعمال زور خود خواستار توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی رژیم صیهونیستی بشود. 

غرب  و عربستان سعودی با فشار بر سازمان ملل متحد می‌کوشند از افشاء نقض حقوق بشر در بحرین  از جمله شکنجه مخالفان آل خلیفه جلوگیری کنند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان عربستان جز کشورهای متجاوز و ناقض حقوق بشر است. دولت آل سعود با بی رحمی تمام قواعد جنگ را زیر پا گذاشته است بیشتر بمباران ها در واقع علیه شهرها و مردم غیر نظامی و کودکان و زنان کرده است

محافل بین المللی و حقوق بشری جهان در زمینه نقض حقوق بشر در یمن تنها به انتشار قطعنامه‌های غیر موثر حقوق بشری علیه عربستان اکتفاء نموده اند.

اشتراک در مسلم ملکی