سازمانهای مردم نهاد

انتشار فیلم قلب و جگر خواری یکی از سرکرده‌های تروریست‌هایی که در سوریه حضور دارند خشم جهانی را بر انگیخت در این فیلم یک تروریست قلب سرباز ارتش سوریه را به دندان کشیده است.

محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری گفت: تخریب بارگاه، مزار و مقبره هر شخصی طبق اصول کلی و اساسی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و صلح و امنیت بین‌المللی عملی مذموم و غیر قابل دفاع به شمار می‌رود نهادهای بین‌المللی بایدپیگیری کنند.

کارلا دل پونته عضو کمیته تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد مدارکی در دست داریم که نشان می‌دهد معارضان از گاز سارین استفاده کرده‌اند.

شبکه مدافعان حقوق بشر مصر خواهان بررسی جرایم مربوط به مسلمانان میانمار توسط دادستان عمومی دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه شد.

اشتراک در سازمانهای مردم نهاد