ادیان

دبير هيئت علمی جشنواره شعر كوثر با اشاره به شخصيت ناب و منحصر به فرد و متعالی حضرت زهرا(س) به عنوان الگوی جهانی بانوان مسلمان با دارا بودن ويژگی علم و تقوا در سبك زندگی و سيره زندگی گفت: این بانو می‌تواند الگوی زندگی ايده‌آل برای ديگر اديان نیز به شمار آيد.

صفحه‌ها

اشتراک در ادیان