دیدگاه مجمع

محسن پاک آیین سفیر سابق ایران در کشورهای تایلند و آذربایجان در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر اینکه مسلمانان باید علیه یک جانبه گرایی، زیاده خواهی و استکبار آمریکا بایستند تاکید کرد.

دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر اجراسازی  فرهنگ صلح عادلانه در جهان تاکید کرد.

دکتر لاله افتخاری عضو مجمع نمایندگان ادوار در کنفرانس ائتلاف جهانی بر  اهمیت صلح و عدالت در فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری تاکید کرد.

دکتر هذیلی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح عادلانه در سخنانی توجه اندیشمندان به ویروس کروناکه ده‌ها میلیون از مردم سراسر جهان را علی‌رغم داشتن گویش، فرهنگ، نژاد، دین و مذاهب گوناگون در اضطرار، ترس، نگرانی و شک و تردید قرار گرفته‌اند را مهم دانستند.

 حجت الاسلام پیروزمند با بیان اینکه مبارزه با عدالت آمریکایی عین عدالت است، گفت: عدالت آمریکایی مهمترین دلیل رنج جامعه بشری است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه اسلام معتقد بر نظریه صلح و جنگ عادلانه است، گفت: غربی ها جنگ را یک واقعیت اجتناب ناپذیر می دانند.

دکتر مهدی مصطفوی قائم مقام معاونت بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت در سخنان خود به تهدید کننده اصلی صلح و امنیت در جهان امروزی یعنی امریکا و صهیونیزم بین الملل که جوامع بشری را به صورت جدی به خطر انداخته و ایمان مردم  به خداوند‌ و رسالت پیامبران را مورد هدف قرار داده اند اشاره نمود.

گاهنامه تحلیلی « برداشت روز » با رویکرد تخصصی و تحلیلی نسبت به مسائل روز در « مجمع
جهانی صلح اسلامی » تهیه می گردد. لزوم شناخت دقیق و علمی، صادقانه و نزدیک به واقع
، نسبت به مسائل ، رویدادها و جوامع مختلف ما را برآن داشت تا به واکاوی و تحقیق و ترجمه
متون در این زمینه همت گماریم. بی شک این گونه شناخت نسبت به مسائل و رسیدن به
یک چرایی و چگونگی ایمن از آن ، نیازمند اقداماتی است که توجه و پالایش نظرات و تجربیات
نخبگان و اندیشمندان یک حوزه از مهم ترین آن هاست. از این رو گاهنامه «برداشت روز » با

داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در اختتامیه کنفرانس اتئلاف جهانی برای صلح و عدالت اعلام کرد این کنفرانس ائتلاف و اتحاد نخبگان را برای حرکت در مسیر عدالت و صلح در جهان جانی دوباره بخشید و سر آغازی بر تحکیم شبکه نخبگان بین المللی  برای صلح و عدالت در جهان شد.

دکتر مجیدی دبیرکل مجمع مجالس آسیایی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت گفت: این مجمع که سال ها پیش از شکل گیری سازمان ملل و حتی قبل از تشکیل جامعه ملل در سال ۱۸۸۹ تشکیل شده تلاش دارد از طریق گفتمان میان دولت‌ها از طریق دخالت نمایندگان مستقیم مردم رفتارهای گفتمانی را تقویت و دنبال نماید.

صفحه‌ها

اشتراک در دیدگاه مجمع