دیدگاه مجمع

سازمان های بین‏ المللی بصورت نهادها و بازیگران بین‏ الدولی عمل می‏کنند که در مدیریت جهانی سهیم­اند. نمایندگان دولت ها به این مجامع فرا خوانده می‏شوند تا درباره مشکلات متقابل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با زندگی بین‏ المللی به بحث و تبادل نظر بپردازند. این نهادها، هم رقیب مهمی برای دولتها هستند و هم قادرند دولتها را در تجمیع منابع و هم افزائی در راستای تحقق اهداف مشترک یاری نمایند.

وظیفه تقویت پایه های تعاریف عدالت واقعی که حقوق ملت های مستضعف را  به آنان باز می گرداند ، بر ما واجب است جهان اسلام باید  در خصوص استفاده از اصطلاحات صحیح و درست همچون« عدالت»، «مقاومت» و «جنبش های آزادی بخش» نقش بسزایی داشته باشد.

انتشار کتاب دیپلماسی صلح عادلانه در سیره پیامبر اعظم(ص) توسط مجمع جهانی صلح اسلامی

نویسنده کتاب دیپلماسی صلح عادلانه در سیره پیامبر اعظم(ص) دکتر ظفر بنگاش می باشد که این کتاب توسط مجمع جهانی صلح اسلامی ترجمه و منتشر شده است.

مجمع جهانی صلح اسلامی، با طراحی گفتمان صلح عادلانه مبتنی بر تعامل و همسوئی بلکه همبستگی همه ادیان الهی  چارچوبی جدید را برای صلح جهانی تعبیه نموده تا فضای نامتوازن، ناهمتراز بلکه متباین حاکم بر روابط بین المللی معاصر را به تعاون، نوعدوستی و بازگشت به فطرت، رهنمون سازد.

صلح از لحاظ ماهیت با ظلم هیچ همزیستی ندارد از آن رو که آنها با یکدیگر در تعارضند وناقض یکدیگر هستند. حکومت با کفر باقی می‏ماند اما با ظلم و ستم هرگز، پس نهادهای مدنی، عقیدتی وسازمان‏های بین‏ المللی نباید تنها نام، ویژگی و ارزش‏های والا را به یدک بکشند بلکه باید در عمل و در راستای دستیابی به صلحی عادلانه اقدامات صحیح و لازم را به اجرا درآورند .

از اینکه گفتمان صلح عادلانه، این تعداد از نخبگان و چهره های فهیم، متفکر، مصمم و دلسوز بشریت که در راه تحقق آرمانهای انسانی مجاهدت می کنند را از سراسر جهان در این اجلاس جهانی گردهم آورده، خرسندم. امیدوارم همواره این همکاری تداوم یابد تا مصداق «و تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» باشیم.

دکتر طوبی کرمانی دبیر کمیته علمی اجلاس دیپلماسی وقدرت نرم در سیره پیامبر اعظم(ص)

چنين نيست كه امروزه، مسلمانان در فیلم‌های هالیوودی، افرادی بی‌فرهنگ، شهوت‌ران، جنگجو، بدوی، تنبل، بدون مبادیِ آدابِ اجتماعی، به تصویر کشیده مي شوند كه از روزگازان گذشته و به خصوص در صدر اسلام نيز به نحو چشمگير، چنين حركت هايي بر عليه اسلام، نبيِّ مكرّم و مسلمانان وجود داشت امّا در مقابل، شيوه برخورد و قدرت جذب پيامبر خدا، همواره رهگشا بود.

رابطه جهاني شدن به معناي متعارف امروزين آن با صلح جهاني مهدوي به نوعي منعکس کننده رابطه زمينه و متن  و به نوعي مقايسه شرايط اجتماعي دوران حکومت جهاني مهدوي و شرايط جهاني شده معاصر مي‌باشد. براي ورود به اين بحث لازم است نگاه مفهومي به جهاني شدن و مفهوم صلح داشته باشيم تا بر آن مبنا نسبت بين اين دو مفهوم را مورد بحث قرار دهيم.

تروریسم پدیده جدید در جامعه بشری نبوده و قدمت آن شاید به طول عمر همزیستی گروهی انسان می‌رسد لیکن بدون شک امروزه بنا به دلایل متعدد، ابعاد آن از حیث کمی و کیفی بسیار گسترده‌تر شده و یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه بین‌المللی شده است.

از دیرباز نگرش انسان به عدالت جهانی، آرمانی و به صورت مسئله ای غریب الوقوع و احیانا دست نایافتنی بوده است. مشکلات برپایی عدالت حتی برای پیامبران الهی بر این گمان انسان دامن زده است؛ « هدف تمام پیامبران اجرای عدالت بوده است. انسان که خود را بسیار ناتوان تر از پیامبران الهی می داند استقرار عدالت جهانی را دست نایافتنی دانسته و همیشه به صورت یک آرمان و ایده ی والا بدان نگریسته است.

صفحه‌ها

اشتراک در دیدگاه مجمع