ادامه گفتگوهای دینی پاپ با مسلمانان

سفیر پاپ « اسقف جورجیو لیتجوا»، با اشاره به دیدار پاپ از خاورمیانه در روز 24 ماه می آینده تاکید کرد: دیدار پاپ از کشورهای خاورمیانه همچون اردن و فلسطین حامل پیام دوستی و صلح است.
وی در دیدار با رییس شورای اسقف های کاتولیک « اسقف فواد الطوال»؛ و همچنین مدیر مرکز مطالعات و رسانه های کاتولیک « پاپ رفعت بدر»؛ در یک کنفرانس خبری مشترک که از سوی مرکز مطالعات و رسانه های گروهی کاتولیک برگزار شد، و در آن برخی از علمای مسیحی  وروزنامه نگاران شرکت داشتند بر اهمیت دیدار پاپ در این برهه زمانی تاکید کردند.
سفیر پاپ گفت: پاپ به گفت و گوی دینی با مسلمانان ادامه خواهد داد و انتظار می رود دیدار وی با پادشاه اردن با فعالیت های اسلامی چندی همراه باشد.
لازم به ذکر است که پاپ فرانسیس در نظر دارد روز 24 ماه 2014 به اردن، فلسطین و اسراییل سفر کند و با پادشاه اردن و همچنین محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار نماید؛ سفر وی تا 27  ادامه خواهد داشت.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید