همایش بررسی خطرات تروریسم در موریتانی

این همایش 5 روزه با سخنرانی "محمد ولد عبدالعزیز "، رئیس جمهور موریتانی و با حضور جمع زیادی از سیاستمداران، دانشمندان و فرهنگیان این کشور و همچنین مهمانان خارجی برگزار شد.
این در حالی است که در میان گروههای مخالف برای حضور در این نشست که با همکاری وزارتخانه های دفاع و امور اسلامی موریتانی برگزار شده است، اختلاف نظر وجود دارد.
مخالفان دولت برای شرکت در این همایش به دو دسته تقسیم شده اند، حزب عهد ملی دموکراتیک (عادل) به ریاست "یحیی ولد الواقف " و حزب "الوئام " به ریاست "بیجل ولد حمید "، در این همایش شرکت کردند و بقیه احزاب مخالف از جمله حزب کمیته نیروهای دمکراتیک به ریاست "احمد ولد داداه " حضور در این همایش را تحریم کردند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید