آمریکا نمونه بارز تروریسم دولتی است

زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) در نشست تخصصی وضعیت حقوق بشر در آمریکا در آستانه نشست UPR که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شد، گفت: استفاده از مفهوم حقوق بشر برای مقاصد سیاسی آفت این موضوع است که قداست آن را نزد افکار عمومی جهان از بین می برد و افکار عمومی به این سمت می رود که مقوله حقوق بشر را به عنوان یک مسئله سیاسی و ابزار سیاسی قدرت ها قلمداد کند.
وی حقوق بشر را یک مفهوم فرهنگی برگرفته از نگاه فلسفی و جهان بینی ملت ها دانست که گستره آن تمام ابعاد و زوایای زندگی بشر را در بر می گیرد و خاطرنشان کرد: این موضوع نباید به عنوان یک ابزار سیاسی در نظر گرفته شود.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با بیان اینکه این مفهوم باید جایگاهی برای گفت وگوی فرهنگ ها و ادیان مختلف باشد، خاطرنشان کرد : استفاده امپریالیسم از ابزار حقوق بشر، جهانیان را به تدریج به سوی گفت وگو و نزدیکی به یکدیگر پیش خواهد برد که اسلام و تشیع در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارند.
الهیان دنیای امروز را تشنه باز شدن پنجره ای جدید به روی مفهوم حقوق بشر خواند و یادآور شد: دنیا نیازمند نگاهی جدید است که چالش های موجود جهانی را حل کند و این غنای فرهنگی ایرانی - اسلامی است که می تواند به نیاز دنیا پاسخ دهد و همین موضوع منجر به هراس غرب شده و پدیده قرآن سوزی را رقم می زند.
وی آموزه های اسلام را باعث هتک حرمت به آن از سوی غرب دانست و خاطرنشان کرد: به اذعان غربی ها مکاتب دیگر پاسخگوی نیازهای بشری و موضوع حقوق بشر نیستند و تنها اسلام چنین توانایی را دارد.
نماینده تهران در مجلس راه فائق آمدن بر هجمه های غرب نسبت به کشورمان را پاسخگویی به تهمت های آنها با استفاده از ادبیات و ابزار خودشان دانست و گفت: ما باید وارد مقوله حقوق بشر از بعد سیاسی شده و آن را بررسی کنیم و نباید صرفا تنها از بعد علمی و آکادمیک به این موضوع بپردازیم.
الهیان ادامه داد: امروز باید از موضع محکوم و متهم برخاسته و از جایگاه دیگری با غرب در زمینه حقوق بشر سخن بگوییم.
وی افزود: ما امروز در یک جنگ رسانه ای تمام عیار هستیم که غول های رسانه ای صهیونیستی مسئولیت آن را به عهده گرفته اند.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با اشاره به جنگ روانی و رسانه ای به راه افتاده علیه ایران در غرب در موضوع سکینه محمدی آشتیانی گفت: حتی سیاستمداران کهنه کار غربی نیز تحت تأثیر فضاسازی رسانه ای دچار ابهام شده و موضع گیری می کنند که این موضوع قدرت رسانه های غربی را نشان می دهد.
الهیان با ذکر این نکته که آمریکا علی رغم شعار مبارزه با تروریسم به عنوان یک تروریسم دولتی مشغول فعالیت است، گفت: امروز منافقین با سابقه چندین هزار ترور از فهرست گروه های تروریستی آمریکا خارج می شوند و تحت حمایت آنها قرار می گیرند که این موضوع یک سؤال جهانی را به وجود آورده است.
وی با اشاره به بیداری ملت ها اظهار داشت: امروز تفکرات ضد امپریالیستی پا را فراتر از کشورهای اسلامی گذاشته که جوانه های آن در کشورهای مختلف جهان در حال رشد است.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با بیان اینکه سیاست ما در مجلس این نیست که در یک موضع انفعالی به شبهات غربی ها پاسخ دهیم، یادآور شد: ما وضعیت حقوق بشر کشورهای غربی را رصد می کنیم و هر از چند گاهی گزارش هایی را در این زمینه ارائه می دهیم. یک نمونه آن گزارش وضعیت حقوق بشر در فرانسه است که به مقامات سازمان ملل از جمله بان کی مون دبیرکل این سازمان ارائه شده است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید