مدعیان حقوق بشر به بن‌بست رسیده‌اند

وزیر خارجه گفت: رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن نقد چنین روندی در مناسبات جهانی، دهه پیش رو را به عنوان دهه مشارکت در مدیریت جهانی توسط همه کشورها و ملت ها اعلام کرد. ما فکر می کنیم کسانی که از 1948 و بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر در رقابت های سیاسی شان با قطب های مخالفشان به عنوان یک ابزار از حقوق بشر استفاده می کردند، امروز به بن بست رسیدند و کارنامه سیاه عملکردشان در خاورمیانه، زندان ابوغریب و همچنین گوانتانامو و کشتار بیش از یک میلیون نفر از مردم عراق و افغانستان و بیش از این تعداد مجروح در این منطقه وجود دارد.
وی با اشاره به سکوت مرگبار در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در ترورهای آشکار و روشن چون ترور المبحوح فرمانده شجاع فلسطینی در امارات متحده عربی که نشانگر اقدامات مبتنی بر جاسوسی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در این منطقه است و دیگر جنایات این رژیم از جمله کشتار کسانی که با کشتی آزادی کمک های انسان دوستانه را برای مردم غزه می بردند، گفت: این سکوت های مرگبار ماهیت واقعی و پشت پرده حامیان این رژیم در منطقه ما را نشان می دهد. آنها دیگر نمی توانند دم از حقوق بشر بزنند.
متکی با بیان اینکه نظم کهن در حال فروپاشی است و نظامی نوین این بار براساس خواست ملت ها مبتنی بر عدالت خواهی، مهرورزی و حقوق واقعی انسان ها و ملت ها در حال شکل گیری است، گفت: شعارهای انقلاب اسلامی برآمده از خواست همه ملت هاست. به همین دلیل مسئولان جمهوری اسلامی به میانه مردم هر کشوری می روند نوعی احساس خویشاوندی، هم نظری و نگاه مشترک به وجود می آید.
وزیر خارجه ادامه داد: اینکه می بینید صحنه به یاد ماندنی استقبال رئیس جمهور ایران در لبنان که به اذعان برادران و خواهران لبنانی بی سابقه ترین استقبال از یک رهبر خارجی بوده، اتفاق می افتد و اینکه رئیس جمهور با یک هفته اعلام قبلی به عراق می رود، کشوری که برخی دیگر بعد از خروجشان از آن (عراق) ورودشان را اعلام می کنند، تفاوت اینجا مشخص می شود.
وزیر خارجه اضافه کرد: این خویشاوندی روحی، قلبی و آرمانی امروز در بین ملت هایی که هرگز همدیگر را ندیدند در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و جای جای جهان موج می زند و اینها مشخصه های این تحول بزرگی است که در حال وقوع می باشد.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: باید به آرمان های واقعی در زمینه های حقوق بشر و دموکراسی احترام گذاشت.
متکی تصریح کرد: کسانی که پشتوانه افکار عمومی را ندارند و در جوامعی که ملت ها از رهبران مستقل خود بیشترین حمایت را دارند، مفاهیم را دگرگونه جلوه می دهند، باید بدانند دوران این بازی ها تمام شده است.
وزیر خارجه در پایان گفت: معتقدیم صلح اما صلح عادلانه، ثبات اما ثبات واقعی، آرامش اما آرامش مبتنی بر عدالت خواهی خواست و آرمان مشترک همه ملت هاست و نسیم عدالت در حال وزیدن می باشد و انسان ها در مسیر استیفای حقوق خود به حرکت درآمده و به حقوق قانونی خود خواهند رسید.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید