ایران و ایتالیا بر تثبیت صلح و ثبات افغانستان تاکید کردند

بهمن حسین پور در آیین افتتاح اجلاس همکاری های اقتصادی استان آذربایجان غربی و استان های مرزی ترکیه با اشاره به گسترش همکاری های مرزی و تسهیل روابط با استان های مرزی، اظهار داشت: با وجود اینکه مرزهای صلح مایه توسعه و گسترش روابط می شود اما تاکنون نتوانستیم از این مرزهای 400 ساله آن طور که باید بهره برداری کنیم.
وی با اشاره به جنگ و کشتار در چند دهه گذشته در مرزهای اصلی اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه ادامه داد: اکنون این مرزها به مرزهای صلح تبدیل نشده اند بلکه اروپا را به سمت وحدت کامل و برداشتن مرزها هدایت می کنند.
حسین پور تصریح کرد: تاریخ پر از کشتار و جنگ در مرزهای اروپا سبب ذهنیت منفی مردم نسبت به یکدیگر شده است.
وی با اشاره به مرزهای صلح و ثبات دو کشور ایران و ترکیه، ابراز داشت: نه تنها مرزهای این دو کشور بلکه ذهنیت مردم این دو ملت نسبت به یکدیگر مثبت بوده و ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میان آنها از عوامل موثر برای توسعه روابط میان دو کشور محسوب می شود.
این مقام مسئول یادآور شد: باید با استفاده از فرصت های موجود برای تسهیل و تعمیق روابط تلاش مضاعف کنیم.
وی داشتن دیدگاه استراتژیک به امر توسعه روابط میان دو کشور ایران و ترکیه را یک ضرورت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش های مهمی از گذشته ما از یک بستر تاریخی مشترک سرچشمه می گیرد و مجموعه عوامل جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی نشان می دهد که ما سرنوشت مشترکی داریم و توسعه هر یک از این دو کشور بر توسعه کشور دیگر تاثیرگذار است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید