نظامیان صهیونیست علیه فعالان صلح تپانچه‌های الکتروشوک بکار بردند

کشتی "ایرین " که حامل کمک های انسان دوستانه به غزه و همچنین مسافرین یهودی صلح طلب از رژیم صهیونیستی و یهودیان کشورهای مختلف بود، بازداشت شدگان اسرائیلی اعلام کردند که به هنگام تصرف کشتی آنها سربازان رژیم صهیونیستی متوسل به اعمال خشونت و استفاده از تپانچه های الکترو شوک شدند.
این کشتی 3 روز پیش از طرف ناوگان دریایی رژیم صهیونیستی به تصرف درآمد و 5 تن از مسافران یهودی از فعالان صلح طلب رژیم صهیونیستی بازداشت شدند.
"یوناتان شاپیرا " از فرماندهان سابق نیرو هوایی رژیم صهیونیستی و فعال صلح طلب که جزو مسافرین کشتی ایرین بود در خصوص نحوه تصرف کشتی گفت: علیرغم اینکه هیچکدام از مسافران این کشتی هیچگونه خشونتی از خود نشان ندادند برخی از سربازان اسرائیلی نسبت به ما رفتار بی رحمانه ای از خود نشان دادند. آنها روی ما پریدند و شروع به کتک زدن ما کردند. علیه من هم از تپانچه الکترو شوک استفاده کردند.
شاپیرا خلبان سابق اسرائیلی در ادامه اظهاراتش با تاکید براینکه محاصره غزه جرم است و این عمل مغایر با یهودیت نیز تلقی می شود، گفت: گفتن اینها برای ما یک تکلیف اخلاقی است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید