وقتی صدای حامیان حقوق بشر نیاید، عدالت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد

محمد رجایی نماینده سازمان ملل در ایران در همایش روز جهانی حقوق بشر، پیام «بان کی مون» دبیرکل حقوق بشر به مناسبت این روز را اینگونه قرائت کرد: حقوق بشر شالوده آزادی، صلح، توسعه و عدالت است و در مرکز ثقل کار سازمان ملل متحد در سراسر جهان قرار دارد.

در ادامه ابن پیام آمده است: قوانین برای صیانت و ارتقای حقوق بشر لازم الاجرا هستند. اما اغلب اوقات، جریان این امر در سطح مردم تنزل می یابد، مردمی مشتمل بر زنان و مردان با شهامت که می کوشند حقوق خود و دیگران را محفوظ نگهدارند و در محقق ساختن حقوق در زندگی افراد راسخ هستند. ما مراسم روز حقوق بشر امسال را به این مدافعان حقوق بشر اختصاص می دهیم.

دبیرکل سازمان ملل در پیام خود با بیان اینکه مدافعان گروه گوناگونی هستند، خاطرنشان کرده است: ممکن است بخشی از یک سازمان جامعه مدنی، روزنامه نگار یا حتی شهروندی منفرد باشند که در اقدام علیه سوءاستفاده ها در مجاورت منزلشان دست به کار شده اند. در تعهد نسبت به افشای خطاکاری، حفاظت از آسیب پذیرترین ها و خاتمه مصونیت از مجازات سهیم هستند. آنان به پا خاسته، به نام آزادی و شان انسانی صحبت کرده و امروزه نوایی خو سر می دهند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: مدافعان حقوق بشر نقشی حیاتی در مبارزه علیه تبعیض بر عهده دارند. آنان درباره تخلفات تجسس کرده و به قربانیان کمک می کنند عدالت و حمایت کسب کنند. در بیشتر موارد کار آنان مستلزم خطرات چشمگیری است.

مدافعان مورد اذیت و آزار قرار می گیرند، شغل خود را از دست می دهند و به اشتباه زندانی می شوند. در بسیاری از کشورها، مورد شکنجه قرار می گیرند، کتک می خورند و به قتل می رسند.

دوستان و افراد خانواده شان نیز در معرض آزار و اذیت و تهدید قرار می گیرند. زنانی که مدافعان حقوق بشرند با خطرات افزون تری روبه رو هستند و در نتیجه به حمایت فزاینده ای نیاز دارند.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه این پیام گفته است: این روز حقوق بشر، مناسبتی است تا در برابر شهامت و دستاوردهای مدافعان حقوق بشر در همه جا سر فرود آوریم و ملتزم شویم که برای مراقبت از کار آنان اقدامات بیشتری خواهیم کرد. دولت ها مسئولیت اصلی در حفاظت از حامیان حقوق بشر را به عهده دارند. اینجانب از تمامی دولت ها می خواهم متضمن آزادی بیان و آزادی اجتماعات باشند که کار آنان را امکان پذیر می سازد.

وی افزوده است: هنگامی که زندگی حامیان حقوق بشر در خطر است، همگی ما از ایمنی کمتری برخورداریم. هنگامی که صدای حامیان حقوق بشر کوتاه می شود، عدالت تحت الشعاع قرار می گیرد.

در انتهای پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی حقوق بشر آمده است: اجازه دهید در این روز حقوق بشر، از آنانی الهام بگیریم که در طلب این هستند دنیای ما را عدالت مند سازند و اجازه دهید یادمان باشد هر کس بدون توجه به پیشینه، آموزش هایی که دیده یا تحصیلاتش می تواند قهرمان حقوق بشر باشد. بنابراین اجازه دهید از چنین توانی استفاده کنیم. اجازه دهید هر یک از ما مدافع حقوق بشر باشیم.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید