متعالی‌ترین منشور حقوق بشر، نامه امام علی‌ به مالک است

محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در گردهمایی همیاران حقوق بشر شمالغرب کشور که روز گذشته در تالار اجتماعات دفتر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی تشکیل شده بود، با اشاره به این که حقوق بشر به دنبال دو جنگ جهانی و خانمان سوز اول و دوم به عنوان یک ضرورت در جهان مطرح شد، گفت: همان فلسفه ای که سازمان ملل و منشور آن را پدید آورد، حقوق بشر را نیز به عنوان یکی از ضرورت های جهانی مطرح کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به این که حقوق بشر به عنوان یک ارزش متعالی ، همانند ارزش هایی مانند آزادی ، حق حاکمیت ملت ها ، مردم سالاری و عدالت ، مورد سوء استفاده های فراوان قرار گرفته است، افزود: در طول چند دهه گذشته ، حقوق بشر بر خلاف نمود ظاهری و محتوای انسانی آن ، به عنوان ابزاری در خدمت دولتهایی مانند دولت آمریکا قرار گرفته و دولت این کشور با بهانه قرار دادن این موضوع ، هر جا که خواسته ،توانسته به کمک عوامل خویش ، نقض حقوق بشر را به عنوان یک پرونده علیه مخالفان بین المللی خود مطرح سازد.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این ظلم متوجه ارزشهای انسانی زیادی بوده است افزود:در این میان آنچه جایگاه خود را در استقرار صلح و دوستی میان دولتها از دست داده و یا حداقل بسیار کمرنگ شده است ،معنا و مفهوم واقعی حقوق بشر است.

عضو هیأت امنای دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه منشور متعالی حقوق بشر در نامه مولای متقیان به مالک اشتر متجلی گردیده ادامه داد: مولای متقیان در منشور متعالی حکومتی خویش خطاب به مالک اشتر،به اشکال مختلف این مهم را یادآور می شود،آن هم با ظرافت هایی که روانشناسی پیشرفته امروز نیز از دقت های آن متحیر می شود.

فرهنگی با اشاره به اینکه در جای جای این منشور تاکیدهای مضاعفی بر رعایت حقوق مردم از طرف حاکمیت وجود دارد ادامه داد: امیرمومنان علی (ع) در این نامه به مالک اشتر جهت رعایت حقوق و کرامت انسانی توصیه های موکدی نموده و می فرمایند:« گروه هایی از مردمان هستند که نمی توانند با بیان صحیحی خواسته خود را بیان کنند و لذا به تندی و تندخویی روی می آورند پس مراقب باش این مشکل تو را به بی انصافی واندارد» و یا آنجا که در دسته بندی مردم ، تاکید می کنند: «ای مالک به کارهاى ضعیفانى که دستشان به تو و جایگاه های قدرت نمى رسد و سخنان آنان شنیده نمی شود تو به عنوان حاکم اسلامی بدانها توجه داشته و به کارشان رسیدگى کن» و یا در جایی که انسانها را دسته بندی کرده می فرمایند: « ای مالک رعیت دو دسته اند: یا برادر ایمانى تو هستند، و یا مانند تو انسانند و نظیر تو در آفرینش هستند».

دبیر کارگروه مشارکت سیاسی و اجتماعی شمالغرب کشور با اشاره به اینکه اگر این رویکرد حکومت علوی و اسلامی را با رفتارهای کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان مقایسه کنید خواهید دید که مجرمان بین المللی و آدم کشان رسمی و تروریسم دولتی مورد حمایت آنها هستند افزود: دول غربی با هرکشوری که اختلاف سیاسی دارند بدون توجه به حقوق اساسی ملت ها ، پرونده های قطور نقض حقوق بشر برایشان تشکیل داده و مردم این کشورها را با تحریم های بین المللی روبه رو می سازند.

فرهنگی در پایان با اشاره به اینکه اسلام دارای مترقی ترین قوانین حقوق بشر می باشد افزود: اسلام به قدری کرامت انسانی را مورد توجه قرار داده که به جرات می توان گفت ارزش های این دین الهی منشور کامل حقوق بشر است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید