اقدام تروریستی در چابهار ددمنشی مدعیان حقوق بشر را آشکار کرد

علی اکبر صالحی صبح روز شنبه در مراسم تودیع منوچهر متکی و معارفه وی به عنوان سرپرست این وزارت خارجه افزود: دوران غلام حلقه به گوش بودن به سرآمده و به همین سبب خواب بدخواهان در دنیا پریشان شده است.
سرپرست وزارت امور خارجه با مروری بر اصول سیاست خارجی کشورمان گفت: یاوری مظلوم و مبارزه با ظلم یکی از این اصول به شمار می رود که این حقیقت و اصل، در طول تاریخ هزاران ساله این ملت شریف آثاری دیرپا و شایسته به جا گذاشته است.
وی اظهار داشت که اگر امروز سخن از دفاع حقوق ملت فلسطین می شود منبعث از اصل انسانی است.
صالحی با اشاره به این که ما پیرو مکتبی هستیم که آزادی و آزادگی اساس آن است تصریح کرد: به شهادت تاریخ و مستندات موجود، ایران مهد تجلی حقوق بشر است.
وی با یادآوری این که ملت ایران بر این باور است که گرفتن حیات یک انسان به مثابه نابودی همه انسانهاست و برعکس حیات بخشیدن به یک فرد، دادن حیات به کل بشریت است تاکید کرد: این ملت نیاز به موعظه بی پایه و اساس حقوق بشری از جانب مدعیان دروغین ندارد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید