تسلیت بان کی مون برای شهادت دیپلمات ایرانی در یمن

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی، با تسلیت شهادت دیپلمات ایرانی در یمن، گفت: چنین جنایاتی غیرقابل قبول است و عاملان آن باید به سزای عمل خود برسند.
در پیام بان کی مون خطاب به نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد آمده است: با تاسف عمیق نسبت به فقدان آقای ابوالقاسم اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا پایتخت یمن که در پی حمله تروریستی هجدهم ژانویه،( 28 دی) به وقوع پیوست، بدینوسیله مراتب تاسف و همدری خود را به خانواده داغدارش و همچنین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنم.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه این ترور فقط دو ماه بعد از بمب گذاری تروریستی در مقابل سفارت کشورمان در بیروت پایتخت لبنان صورت گرفت که به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم بیگناه و از جمله رایزن فرهنگی و دیگر کارکنان سفارت ایران انجامید، می افزاید: وقوع چنین جنایاتی غیرقابل قبول است و عاملان آن باید به سزای عمل خود برسند.
بان کی مون در ادامه پیام تسلیت خود آورده است: اینجانب همه اقدامات خشونت آمیز ضد هیات های نمایندگی سیاسی و کنسولی کشورها را به شدت محکوم می کنم و از همه کشورها می خواهم اقدامات مقتضی را در رعایت و اجرای دقیق همه اصول و مقررات حقوق بین الملل، ناظر بر روابط کنسولی و دیپلماتیک، حتی در زمان درگیری های مسلحانه داخلی، بعمل آورند.
دبیرکل سازمان ملل در ادامه این پیام با اشاره به ربوده شدن دیگر دیپلمات ایرانی در پایتخت یمن آورده است: اینجانب همچنین از فرصت استفاده کرده و مراتب همبستگی خود را با دولت جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای تضمین آزادی آقای احمد نیکبخت، عضو دیگر سفارت ایران که در عملیاتی آدم ربایی در 21 ژولای گذشته، 30 تیرماه در صنعا ربوده شد، اعلام می دارم.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید