دوچرخه سواران ایرانی در پرتغال نهال صلح ودوستی کاشتند

دوچرخه سواران کشورمان که با شعار صلح و دوستی برای بشریت، حمایت از محیط زیست، زندگی سالم و شهر پاک، سفر خود را از جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده اند پس از گذشتن از کشورهای ترکیه، یونان، ایتالیا و اسپانیا وارد پرتغال شدند .
دوچرخه سواران ایرانی در مدت حضور در پرتغال نهال های زیتون خود را به نشانه صلح و دوستی میان ملتها و دو ملت ایران و پرتغال در محل صلیب سرخ و کمیته ملی المپیک این کشور کاشتند.
دوچرخه سواران ایرانی در نظر دارند در این سفر دوره ای که از دو ماه پیش آغاز شده 2010 اصله نهال زیتون را در کشورهای مختلف جهان غرس نمایند تا بدین وسیله روحیه مسالمت جو و صلح طلب ایرانیان، ارتباط آنان با خالق آفرینش و هستی و تلاش و همت عالی ایرانیان جهت رسیدن به اهداف متعالی را به جهانیان معرفی نمایند.
'لوزا' خبرگزاری رسمی پرتغال طی گزارشی با عنوان « دوچرخه سواران ایرانی برای فراخوانی صلح رکاب زده اند » اهداف سفر ورزشکاران کشورمان را تشریح نمود.
این خبرگزاری به نقل از عبدالله مصباح گزارش داد: هدف از این مسافرت تقویت روابط دوستانه و صمیمانه صمیمانه میان دو کشور ایران و پرتغال است و ما می خواهیم که دنیا به این ارزش ها ارج بگذارد.
دوچرخه سواران ایرانی به خبرنگار لوزا اظهار داشتند چنین ارزش های متعالی در ایران وجود دارد و آنها می خواهند این پیام را در تمام دنیا منتشر کنند.
خبرگزاری لوزا طی گزارشی همچنین اظهارات 'مارکش دا سیلوا'دبیر کل کمیته ملی المپیک پرتغال، پیرامون سفر دوچرخه سواران ایرانی رانیز منعکس کرد.
کمیته ملی المپیک پرتغال گفته است: این اقدامات، افراد و موسسات را با هم متحد می کند.
داسیلوا افزود: ما روابط بسیار عالی با کمیته ملی المپیک ایران داریم و ماموریت کمیته های ملی المپیک علاوه بر امور ورزشی، ترویج همیاری و اقدامات دوستانه است.
دوچرخه سواران ایرانی که پس از پرتغال به کشورهای سوئیس و اتریش سفرخواهند کرد، قصد دارند همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به 'نوفل لوشاتو' در حومه پاریس وارد شوند تا به یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) و ارج نهادن به حرکت شکوهمند مردم ایران در خلق انقلاب اسلامی، نهال زیتونی را در آن محل غرس نمایند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید