ضرورت عدالت و صلح جهانی تنها یک شعار نیست

شورای جهانی کلیساها اعلام کرد که موضوع عدالت و صلح و همچنین تعهد بین کلیسایی به عدالت و صلح تنها یک شعار نیست ، بلکه کانون تمرکزی برای تفکرات الهیاتی، عبادت و نیایش فراهم می کند.

اعضای کمیته مرکزی شورای جهانی کلیساها بدنبال چندین روز بحث و گفتگو در مقر مرکزی شورا در ژنو سوئیس اعلام کردند این شورا در مجمع عمومی شورای جهانی کلیساها اعلام کرد که موضوع عدالت و صلح و همچنین تعهد بین کلیسایی به عدالت و صلح تنها یک شعار نیست ، بلکه کانون تمرکزی برای تفکرات الهیاتی، عبادت و نیایش فراهم می کند.

از سوی اعضای کمیته مرکزی شورای جهانی کلیساها پیشنهاداتی مبنی بر انتخاب موضوع " در کلام خدا، وحدت داشته باشید" مطرح شد اما سرانجام موضوع کنونی (عدالت و صلح) به تصویب رسید و دکتر الاو فیکسه تویت از نتیجه آن حمایت کرد.

وی گفت: جستجوی عدالت و صلح فراخوانی به وحدت است و باید به وضوح چنین تعبیری از آن ارائه داد.

متروپلیتن مور استاتیوس ماتا روهام از اعضای کمیته برنامه ریزی شورای جهانی کلیساها گفت: ما با این موضوع تمام جهان را مورد خطاب قرار می دهیم. این موضوع برای جوامع غیر مسیحی در سراسر جهان نیز کاربرد دارد و باید اطمینان حاصل کنیم این موضوع به تمام زبانها مفهوم واقعی را برساند.

دهمین مجمع عمومی شورای جهانی کلیساها در سال 2013 در کره جنوبی برگزار می شود.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید