پاپ و رئیس جمهوری لبنان بر اهمیت هماهنگی بین‌دینی تأکید کردند

رهبر کاتولیکهای جهان و رئیس جمهوری لبنان پنجشنبه پنجم اسفندماه طی یک دیدار خصوصی در واتیکان اصول آزادی و هماهنگی بین دینی را مورد تأکید قرار دادند.پاپ بندیکت شانزدهم و میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان دیدار سی دقیقه ای خصوصی داشته که پس از آن واتیکان بیانیه ای درباره موضوعات مورد بحث در این دیدار صادر کرد.

سلیمان علاوه بر پاپ به طور جداگانه با کاردینال تارچیزو برتونه وزیر امور خارجه واتیکان دیدار کرد.

واتیکان در بیانیه خود در رابطه با این دیدار گفت: در این دیدار چگونگی حفظ پیام آزادی و همزیستی با احترام دوجانبه در لبنان به علت حضور جوامع متعدد مسلمان و مسیحی مورد تأکید قرار گرفت.

این بیانیه می افزاید: در چنین شرایطی چه برای لبنان و چه برای تمام جهان ضرورت ترویج همکاری و گفتگو میان ادیان، مذاهب و فرهنگهای مختلف اهمیت روزافزونی دارد.

این گفتگوها اهمیت تعهد مقامات دینی و مدنی به آموزش در راه صلح و تساهل را نیز دربرگرفت و هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که شکل گیری دولت جدید لبنان به ثبات مطلوب کشور کمک کند. گفتگوهایی درباره وضعیت اخیر برخی کشورهای عربی و وضعیت مسیحیان در منطقه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث پاپ و میشل سلیمان بود.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید