ایران موفق‌ترین الگوی حقوق بشر را برای بشریت معاصر به ارمغان آورده است

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق ترین تجربه از کنکاش و کوشش مقدس تامین حقوق بشر را برای بشریت معاصر به ارمغان آورده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پیام دکتر محمود احمدی نژاد که توسط خانم فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور قرائت شد به شرح زیر است:

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه
انسان، گل سرسبد آفرینش و «احسن الخالقین» است. (آیه 14 سوره مومنون)

خداوند انسان را دایرمدار خلقت پسندیده و خویشتن را به آفرینش انسان ستوده؛ ردای کرامت بر قامت بنی آدم پوشانده و برتری اش را بر مخلوقات، تمام فرموده است.

انسان نه فقط آفریده ای عزیز و مورد تکریم که جانشین خداوند در سراپرده هستی است (آیه 30 سوره بقره) ؛ او بار امانتی سنگین را بر دوش دارد که هیچ مخلوق دیگری توان همراهی اش را ندارد.
و ای بسا رمز و راز آن همه تکریم که فرمود:« و لقد کرمنا بنی آدم...» در همین ماموریت خطیر باشد، چنانچه فرشتگان مامور به کرنش و رعایت حرمت انسان شدند. (آیه 34 سوره بقره)
براساس این بینش، تبعیت انسان از خداوند و پیامبران به علت برداشته شدن بارهای گران و ریسمان هایی که برگردن او افتاده، عین «آزادی» است. (آیه 157 سوره اعراف)
در این فرهنگ، ثروت و مال موجب تفاخر و تمایز افراد نسبت به یکدیگر نیست و ثروت اندوزی و عدم انفاق در راه خداوند موجب عذاب الهی می شود. (آیه 34 سوره توبه)
در این آیین، جنسیت موجب فضیلت نیست و پاداش نیکوکاری زن یا مرد تباه نمی شود. (آیه 195 سوره آل عمران)
در اسلام عزیز، حقوق انسانها آن چنان مورد احترام است که همواره بر رعایت حقوق مادی و معنوی مردم و حرمت مال، جان و آبروی آنان تاکید شده و احکام متعددی همچون ممنوعیت تجسس، سوءظن، سبّ، قذف، خیانت در امانت، افشای اسرار، اشاعه فحشا، بیان عیوب و ورود بدون اذن به حریم منازل نشانگر این واقعیت است.

اندیشمندان در طول تاریخ تعاریف بسیار از انسان و حقوق او ارائه کرده اند که «بشر» و «حقوق بشر» و «شهروند» و «حقوق شهروندی» از آن جمله اند. تلاش های فراوانی هم برای تدوین و اعمال حقوق انسان به عمل آمده که در جای خود در خور احترام است؛ اگر چه برخی از این کوشش ها نه در خدمت انسانیت انسان، که در جهت ابزار انگاری این موجود عزیز و زیرپانهادن عزت و کرامت او صورت پذیرفته است.

اینجانب ضمن ارج نهادن به تمام اقداماتی که در جهت تبیین حقوق شهروندی انجام گرفته و بخصوص با تقدیر فراوان از دست اندرکاران و شرکت کنندگان «اولین همایش حقوق شهروندی» ، برآنم که تلاش هایی از این دست، زمانی مسیر صحیح را در فهم و دستیابی به حقوق راستین «بشر» و «شهروند» طی خواهد کرد که چهار ویژگی را به عنوان چشم انداز فرا روی خود قرار داده باشند:

1- معنویت؛ چرا که انسان بریده از معنویت و جدای از عالم ماورا، نه در تجرید ذهن و نه در جهان واقع، قابل تصور نیست. آنان که چنین نوعی از انسان را تصور کردند- چه حاکم و چه محکوم- گر چه فجایع بسیار ببار آوردند و هزینه های فراوان تحمیل کردند، جز به سراب نرسیدند.

2- مهرورزی؛ چرا که حقوق انسان را جز آن کس که عاشق انسان است، نمی تواند فهم کند و به طریق اولی قادر نیست در راه احقاق آن بکوشد. کم نیستند در زمانه ما و در مقابل چشمانمان کسانی که به داعیه حقوق انسان ها فریادها کشیده و کاغذ پاره ها سیاه کرده اند، لکن محصول عینی آن همه جز پشته هایی از کشته انسان های بی گناه نیست.

3- تعالی؛ چرا که انسان از روز اول تا آغاز مدنیت و تمدن برای درجا زدن، پای در عرصه خاک ننهاده است؛ آمده تا «از ملک پران» شود و «آنچه اندر وهم ناید، آن» شود.

موجود عزیزی که خالق هستی اش تکریم فرموده و بر بسیاری از مخلوقات برتری اش بخشیده، حقوق و نیازهای فراوان دارد که نیازهای غریزی، مادی و حتی نیازهای ناشی از شهرنشینی صرف، تنها گوشه ای ناچیز از آن است. و اگر جز این می بود، آفرینش انسان کامل و منجی موعود و این همه عطش و شیدایی که امروز در طلب آمدنش مشاهده می کنیم، عبث می کرد.

4- عدالت؛ چرا که عدالت روح هستی است. مگر می توان به گل سرسبد خلقت نگریست و بر آنچه بسان خون در رگ های آفرینش جاری است، چشم فروبست؟ مگر می توان از حق سخن گفت و عدل را به تاق نسیان سپرد؟ انسان امروز سیاه مشق های بی شماری با نام «حقوق بشر» و «حقوق شهروند» و صدها مسمای دیگر را بر روی کاغذ داراست اما همچنان در طلب جرعه ای گوارا از سرچشمه عدالت است که دردمندانه و عاشقانه می گدازد و می خروشد و مجاهده می کند.

نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی مترقی آن، ارزشمندترین و در عین حال موفق ترین تجربه از این کنکاش و کوشش مقدس را برای بشریت معاصر به ارمغان آورده.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 19 تا 42 و به ویژه در اصل 56 ویژگی های چهارگانه مذکور را مورد توجه قرار داده و بر جنبه های مختلف حقوق بشری و شهروندی انسان تاکید ورزیده است. از این روست که امروز چشم امید تمام ملت های جهان و ملل مسلمان و بخصوص مسلمانان منطقه، به ملت بزرگ ایران و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی دوخته شده تا در راه پرفراز و نشیب معنویت و تعالی و عدالت، به چراغ راهی فروزان مجهز شوند.
در دنیای پرفریب و حیله که به نام آزادی انسان ها، از تروریسم، قتل و مناقشات داخلی، جنگ و خونریزی، اشغال نظامی حمایت می شود و بشر تشنه عدالت، صلح و محبت است، تکلیف حکومت اسلامی این است که الگو و اسوه ای حسنه برای تحقق مردم سالاری دینی را به جهان معاصر تقدیم کند. حکومتی که در آن از زن یهودی خلخال به ستم ربوده نشود و حق هر ذی حقی به او اعطا شده و از ستم گردنکشان و زورگویان قاطعانه ممانعت شود و ثروت های که نامشروع اندوخته شده بازستانده و به صاحبان حق بازگردانده شود.

امروز که در نقاط مختلف جهان آثاری از ضعف و درماندگی قدرت های زورگو پیدا شده و عمق شکست ایدئولوژی و منطق حاکم برنظام سلطه آشکار گردیده است. ملت ها نیازمند راهی نو، منطقی محکم و ایده های برتر الهی و انسانی هستند و برای ملت ایران این فرصت فراهم شده است که نظریات و مبانی جدید خود را که همراه با پشتوانه تجربیات تشکیل حکومت مردم سالاری دینی است، به بشریت معاصر تقدیم نماید.

اینجانب امید فراوان دارم که زحمات ارجمند دست اندرکاران و شرکت کنندگان عزیز در «همایش حقوق شهروندی» گامی بلند و تاثیر گذار در رسیدن به جامعه ای باشد که همه ملت ها تحت مدیریت انسان کامل، بی هیچ و کم و کاست به تمامی حقوق خود دست یابند و آن روز، بسیار نزدیک است.
موفق و سربلند و پیروز باشید.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید