تبدیل تروریسم به یک پدیده جهانی

اسماء موسوی اعلام کرد: مبارزه با تروریسم نیاز به راه حلهای مشترکی بین همه کشورها و سازمانهای مخالف تروریسم دارد.
خانم "اسماء موسوی" نماینده مجلس و عضو کمیسیون سیاست خارجی عراق روز شنبه در یک گفتگوی مطبوعاتی تأکید کرد: عراق نیاز به این دارد که کشورهای حامی تروریسم را بشناسد زیرا تروریسم یک حرکت داخلی و منطقه ای نیست بلکه تبدیل به یک پدیده جهانی شده است.
موسوی تصریح کرد: تروریسم امروز کشورهای متعددی و از جمله کشورهای اروپایی را تهدید می کند و از کشوری به کشور دیگر منتقل می شود، بنابراین مبارزه با آن نیاز به راه حلهای مشترکی بین همه کشورها و سازمانهای مختلف مخالف تروریسم دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: باید از طریق شواهدی که به جوامع بین المللی ارائه می شود، کشورهای حامی تروریسم را معرفی و  آنان را مجازات کرد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید