تلاش بان کی مون براي تقويت نيروهاي صلح بان در جامعه جهانی

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل روز جمعه در نشست « حفظ صلح» که در حاشيه شصت و نهمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل برگزار شد، با بيان اين که چشم انداز امنيتي جهان دستخوش تغييرات است ، درگيري هاي داخلي که تروريست ها درآنها حضور دارند، جنايت هاي سازمان دهي شده و حتي بحران هاي بهداشتي مانند ويروس ابولا را تهديدهايي بزرگ براي ميليون ها نفر توصيف کرد.
وي در ادامه با بيان اين که در حال حاضر بيش از 130 هزار نيروي صلحبان، پليس و غير نظامي عضو سازمان ملل متحد در نقاط مختلف جهان مشغول انجام وظيفه هستند گفت ، نيروي هاي صلحبان سازمان ملل بخش مهمي از پاسخ بين المللي به انواع تهديدها به حساب مي آيند.
بان کي مون همچنين با اشاره به خطرات روز افزوني که در حال حاضر در نقاط مختلف جهان وجود دارند افزود ،نيروهاي صلحبان سازمان ملل ، از کشور مالي تا بلندي هاي جولان هدف حملات مختلف هستند.
دبير کل سازمان ملل جواب سريع به درخواست نيروي صلحبان سازمان ملل از جمله ارسال نيرو، تجهيزات ، حمايت پزشکي و ارتباط با سازمان هاي منطقه اي به ويژه منطقه آفريقا را از عواملي عنوان کرد که مي توانند در تقويت و بهبود عمليات نيروي صلحبان سازمان ملل متحد نقش موثري داشته باشند.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید