بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت قتل سه دانشجوی مسلمان در آمریکا

ستاد حقوق بشر با صدور بیانیه ای، قتل سه دانشجوی مسلمان در آمریکا را محکوم کرد و در خصوص ادامه سیاست های تبعیض آمیز و اسلام هراسانه دولت های غربی هشدار داد.

به دنبال قتل سه دانشجوی جوان مسلمان توسط یک مهاجم افراطی در آمریکا، ستاد حقوق بشر ضمن محکومیت و ابراز تاسف شدید از این حادثه غم انگیز و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، بیانیه ای را به شرح زیر صادر کرد:

قتل فجیع سه دانشجوی جوان مسلمان در آمریکا حادثه ای منفرد و مجزا نیست که صرفاً یک جنایت اتفاقی به حساب بیاید و با اعلام انزجار، مسئولیت دولتمردان آمریکا تمام شود بلکه محصول سیاست دامن زدن به تنفر مذهبی و قومی و نژادی و بخصوص اسلام هراسی است که به نحوه وسیع توسط سیاستمداران و دولتمردان آن کشور و سایر دول غربی اعمال می شود و رسانه های این کشورها نیز در وسعت کم نظیری به آن دامن می زنند. لذا توجه دولتمردان آمریکا را به تعهدات سنگین بین المللی که در زمینه دوری و جلوگیری از هرگونه اقدام تحریک آمیز و تنفر برانگیز نسبت به ادیان و اقوام دارند جلب می نمائیم و نادیده گرفتن این تعهدات جنایت در حق بشریت محسوب می شود و قابل پیگیری بین المللی است.دولت آمریکا رسانه های آن کشور را نیز به وظایف قانونی که در این زمینه دارند توجه دهد، زیرا بر اساس قوانین آن کشور و مقررات بین المللی مصرح در اسناد حقوق بشر هیچ رسانه حق انتشار مطالب برانگیزنده تنفر قومی و مذهبی را ندارد و اصل آزادی بیان در تمام اسناد بین المللی با این اقدامات خلاف تناسب و سازگاری ندارد. متاسفانه در حادثه اخیر پاریس، که خود محصول سیاست استفاده از اهرم تروریسم دول غربی بود و می بایست باعث توجه و تنبه دولتمردان غربی در تولید، پرورش و تجهیز نظامی تروریست های مرتکب آن جنایت و بسیاری دیگر از جنایات مشابه شود، خود با ترفند فریبکارانه به موجی قوی برای اسلام هراسی و دامن زدن به تنفّر مذهبی تبدیل شد! و شعار "دفاع ازآزادی بیان" که مورد قبول همه است پوششی شد برای سیاست تروریسم دولتی معاصر غربی که مخالف همه مقررات و تعهدات نرم‌های اخلاقی جهانی است!ستاد حقوق بشر، روند کنونی تنفر و تبعیض را که در دموکراسی های غربی به یک سیاست رایج تبدیل شده است و با اهرم رسانه ای تطهیر می شوند، روند بسیار خطرناکی برای صلح و امنیت بین المللی می داند و به دولت آمریکا و دولتهای اروپایی درخصوص  آثار و نتایج سنگین ادامه این سیاست ها و عدم توجه به تعهدات روشن بین المللی هشدار می دهد.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید