روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه

ایرینا بوکووا مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه ۱۷ فروردین ۹۴ (۶ آوریل ۲۰۱۵) پیامی به شرح زیر ارائه کرده است:

از نلسون ماندلا: ورزش توان آن را دارد که جهان را دگرگون کند.

امروز، بیش از هر زمان دیگری برای تقویت زمینه‌های استقرار صلح ماندگار و توسعه همه جانبه و پایدار نیازمند ورزش هستیم و به خصوص امسال که کشورها در حال تدوین یک دستورکار جدید جهانی برای توسعه پایدارند، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ورزش به ویژه در شرایط ناآرامی، می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت انسجام اجتماعی، تساوی جنسیتی و توانمندسازی جوانان باشد و فوایدی فراتر از فعالیت استادیوم‌ها و مکان‌های ورزشی را شامل می‌شود.

هیچ چیز مانند ورزش قادر نیست مردان و زنان را از فرهنگ‌های مختلف دور هم جمع کند و این پیوند را در قالب تأکید بر ارزش‌های مشترک بازی عادلانه، احترام متقابل و روحیه کار گروهی ایجاد می‌کند. ورزش و تربیت بدنی به ویژه برای جوانان مهم است، هم از منظر بهداشت و سلامت و هم مشارکت مدنی.

ورزش ستون جامعه‌ای سالم است؛ جامعه‌ای که با خودش و در درون خود احساس آسایش می‌کند، در عین تنوع متحد است و بر مبنای حقوق بشر و اصل برابری کرامت انسانی فعالیت می‌کند. ورزش زمینه‌ای برای به اشتراک‌گذاردن احساسات، نزدیکی جوامع و توانمندسازی محرومان فراهم می‌آورد.

اهمیت منشور بین‌المللی ورزش و تربیت بدنی یونسکو نیز در تقویت حق دسترسی به تربیت بدنی، فعالیت بدنی و ورزش برای همه است. روح فعالیت‌های یونسکو در مبارزه با دوپینگ، و حذف آن در ورزش از طریق ایجاد صندوق ریشه‌کنی دوپینگ در ورزش و تدوین کنوانسیون ضد دوپینگ که 170 کشور جهان تاکنون آن را امضا کرده‌اند، نیز بر پایه همین اصل استوار است. یونسکو با همکاری شهرداری نانجینگ در آگوست 2014، مجمع جهانی جوانان در زمینه ورزش، فرهنگ و صلح را برگزار کرد. این رویداد موفق شد زنان و مردان جوان را از سراسر جهان گردهم آورد تا پیرامون چالش‌ها و راه‌حل‌های مشترک بحث و بررسی کنند.

در هر جامعه‌ای، ورزش بستر‌ساز تحقق رویاها و نیرومحرکه‌ای برای تغییرات مثبت بسیار عالی است و ما باید هر آنچه در توان داریم را برای مهار این قدرت به کار بگیریم. این است پیام یونسکو در این روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید