تاکید پاپ فرانسیس بر فراگیر شدن صلح در جهان

پاپ در سخنرانی خود در واتیکان، در حالی از اهمیت صلح صحبت کرد که هنوز درباره جنگ ها و جنایات جاری در جهان موضعی جدی اتخاذ نکرده است.
وی که در حضور 7 هزار نفر از ملیت های مختلف در سالن پل ششم سخنرانی می کرد، بدون اشاره به این افراد خاص، جنگ را صنعتی مرگبار توصیف کرد.
وی که در پاسخ به سوال کودکی درباره صلح این صحبت ها را ایراد می کرد بر این نکته تاکید داشت که صلح به خودی خود به وجود نمی آید و محصول کارخانه صلح سازی نیست، بلکه این انسان ها هستند که صلح را ایجاد می کنند.
نکته جالب توجه این است که حامی و برگزار کننده این سخنرانی، سازمانی غیر دولتی به نام کارخانه صلح بود. این سازمان اهداف خود را توسعه و گسترش صلح و درک متقابل بین نژاد ها و فرهنگ های مختلف از طریق آموزش و پرورش، معرفی کرده است.
سخنرانی ها و خطابه های پاپ در مورد صلح در حالی صورت می گیرد که شخص اول آیین مسیحیت، تا کنون موضعی جدی علیه جنایات و جنگ های در حال وقوع در سراسر جهان اتخاذ نکرده است.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید