دانش آموزان اتریشی :اسلام دین صلح و دوستی است

گروهی از دانش آموزان مسلمان اتریشی با پخش شاخه های گل که با احدایثی از پیامبر مکرم اسلام (ص) مذین شده بود، به اشاعه دین صلح و دوستی میان پیروان دیگر ادیان این کشور پرداختند .
دانش آموزانی که در بین آنان غیر مسلمانان هم به چشم می خوردند.این دانش آموزان روی لباسهایشان نوشته بودند:«اسلام به معنای صلح است».

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید