گفت و گو تنها راه مبازره با خشونت است

حجت الاسلام ˈسید ابوالحسن نوابˈ در دیدار ˈعبدالجبار رفاعیˈ، مشاور فرهنگی رییس جمهور عراق با وی که در دانشگاه ادیان برگزار شد، افزود: تنها راه مبارزه اصولی با خشونت غالب در جهان اسلام، فرهنگ سازی، کار رسانه ای، ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش و تربیت محققان حوزوی آماده گفت وگو در ادیان و مذاهب است.

وی اضافه کرد: دانشگاه ادیان و مذاهب در راه نیل به این هدف گام های خوبی برداشته است. مشاور فرهنگی رییس جمهور عراق نیز نیز در این نشست، اظهار داشت: برنامه و شیوه آموزشی دانشگاه ادیان و مذاهب به گونه ای است که علاوه بر یگانگی در جهان اسلام میان مراکز علمی شیعه و سنی نظیر ندارد.

ˈعبدالجبار رفاعیˈ افزود: از نکات برجسته و ویژه این دانشگاه تاکید بر پژوهش های مقایسه ای است و اینکه اغلب اساتید و دانشجویان این دانشگاه از طلاب و روحانیون هستند، نوید بخش آینده ای بسیار درخشان برای جهان اسلام است.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت تشکیل چنین برنامه هایی در عراق کاملا مشهود است و در کشور عراق نیز باید مراکز دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی در جهت ارتباط و تعامل میان ادیان و درک و فهم صحیح از ادیان و مذاهب دیگر تلاش و همت جدی داشته باشند. در پایان این نشست طرفین بر همکاری و تعامل هرچه بیشتر تاکید کردند.

همچنین رییس دانشگاه دانشگاه ادیان و مذاهب قم در این دیدار گزارشی از تاریخچه دانشگاه و فرایند علمی آن ارایه کرد و معاون فرهنگی رییس جمهور عراق نیز از نزدیک با فعالیت های علمی و آموزشی این دانشگاه آشنا شد و با مسوولان آن بحث و گفت و گو کرد

مرجع: کارگروه: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید