بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم درمحکومیت اقدامات تروریستی اخیر

در بیانیه این انجمن آمده است: اقدامات تروریستی روزهای گذشته در سوریه و نیجریه که منجر به کشته و مجروح شدن بسیاری از مردمان بیگناه گردید و به واسطه آن جامعه بشری را متاثر از شدت قربانیان این پدیده نگران کننده کرد، بار دیگر ضرورت مبارزه جدی با افراط گرایی و خشونت را آشکار کرد.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در بیانیه خود تصریح می کند: اینگونه جنایت ها علیه بشریت موجب تنفر بیشتر در جهان از «پروژه افراط گری و خشونت» با ابزار تررویسم و حامیان آن خواهد شد. انزجار از گروه های تروریستی و حامیان آنها می بایست به عنوان یک «گفتمان» غالب مبتنی بر رهیافت صلح میان مذاهب و ادیان الهی، سازمانها و دول بین المللی تشدید شود.
«اقدامات تروریستی صورت گرفته در ماههای اخیر در مناطق مختلف جهان از جمله پاکستان، افغانستان، یمن، لبنان، ترکیه، سوریه، نیجریه، مصر، عراق توسط گروههای تروریستی افراط گرا و خشونت طلب مانند داعش، النصره، احرار الشام، بوکو حرام، طالبان و القاعده و دیگر گروههای تکفیری همسو با آنها نشان از تحمیل هدفمند ارعاب و خشونت داشته است. لیکن آنچه مسلم است این است که کلیه گروههای تروریستی در این جهت افکارشان مبتنی بر جهل و تعصب و رفتارشان بر اساس تفسیر مسائل به نفع خودشان می باشد.»
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم می افزاید: تخریب تمدن جمعیت ها، تبعید قومیت ها، بردگی زنان و کودکان، کشتار گروهی انسانها و انتشار جهانی رعب و وحشت و در نتیجه سلب آسایش و امید به زندگی عمومی بشریت مسیر مشترک و سازماندهی شده تمامی گروههای تروریستی می باشد که خود مصداق آشکار نقض کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی مصوب جوامع بین المللی از جمله حامیان اینگونه گروهها بوده است. از اینرو با عنایت به استمرار اینگونه جنایت ها لازم است مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت بر اساس مقرره بند اول منشور ملل متحد حاکی از مسئولیت برقراری صلح و امنیت بین المللی و توقف عوامل نقض کننده صلح بین المللی، تدابیر جدی برای مقابله و پیشگیری اقدامات این گروههای تروریستی اتخاذ نمایند و در راستای تحقق اهداف و اشتغالات کارکردی خود محاکمه آنها را در دستور کار خود قرار دهد.
«انجمن دفاع از قربانیان تروریسم به عنوان سازمانی غیر دولتی و فعال در حوزه حقوق بشر همگام با کلیه نهادهای مدنی و شخصیت های مدافع حقوق بشر، از سازمانهای مدافع حقوق بشری انتظار دارد در راستای اجرای واقعی قوانین بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر، با حمایت از قربانیان تروریسم مبتنی بر انعکاس آثار جنایت تروریسم در افکار عمومی مردم جهان، زمینه ریشه کنی این پدیده شوم را فراهم کنند.»
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در این بیانیه ضمن محکوم کردن این جنایات و همدردری با خانواده های قربانیان این حوادث، از مجامع بین المللی و نهادهای حافظ صلح و امنیت بین المللی از جمله شورای امنیت مصرانه در خواست می کند جهت پایان بخشی به اینگونه اقدامات مخرب صلح پاسخی قاطع و فوری جهت ضمانت اعمال حقوق بین الملل دهد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید