ساکنین فلسطینی از هواخوری در بیرون از خانه نیز ترس دارند

رژیم صیهونیستی مصداق بارز نقض حقوق بشر در دنیا است.این رژیم غاصب از ابتدای تاسیس نامشروع خود تا به امروز با جنایات گسترده جنگی ، نقض حقوق بشر گسترده ای نسبت به مردم فلسطین ،غزه ، لبنان صورت داده است. سالهاست ما شاهد نارامی های گسترده ای از سمت رژیم صیهونیستی هستیم.  این رژیم جعلی با توطئه غرب توانست سرزمین مردم فلسطین را  با بی رحمی تمام غصب کرده و کشتار گسترده ای را علیه آنان صورت دهد. امروزه یکی از مهمترین مسایل جامعه بشری مسئله کشتار مردم و غیرنظامیان در فلسطین وغزه  توسط نیروهای نظامی اسراییل می باشد که همچنان مورد بی اعتنایی جامعه بین الملل قرار گرفته است و این رژیم را به بزرگترین ناقض حقوق بشر تبدیل کرده است

رژیم صهیونیستی تدابیر امنیتی شدیدی را در باب العمود در شرق بیت المقدس برقرار کرده است.
نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی حضور خود را در اطراف دروازه مشهور دمشق یا باب العمود در شرق بیت المقدس تشدید کرده است. تشدید تدابیر امنیتی در این بخش از بیت المقدس پس  از زنجیره ای از حملات در پنج ماه گذشته صورت می گیرد. در این چارچوب  نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی جوانان فلسطینی را هدف بازرسی بدنی قرار می دهند. 
علی السعید یکی از ساکنان فلسطینی بیت المقدس گفت من داشتم کنار خیابان راه می رفتم که خسته شدم و می خواستم استراحت کنم. متجاوزان رژیم صیهونیستی مرا دیدند و فکر کردند می خواهم عملیات کنم.  به همین علت یک دفعه طرف من آمدند و گفتند می خواهند من را بازرسی بدنی کنند.
علی دعنا یک فلسطینی دیگر گفت این شرایط باعث شده است مردم برای بیرون آمدن از خانه خود ترس داشته باشند. حتی فکر هواخوری در بیرون از خانه نیز ترس دارد زیرا می دانم نیروهای صیهونیستی به من می گویند که نمی توانم این کار را بکنم. به همین علت به خودم می گویم اصلا چرا بیرون آمدم. بهتر بود در خانه بمانم. 

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید