دنیای اسلام امروز بیشتر از هر زمان دیگری به وحدت بین مسلمانان نیاز دارد

اوضاع متشتت در جهان اسلام از یک سو و همدست شدن دنیای غرب علیه اسلام از سوی دیگر، همبستگی برای از پای در آوردن دست دشمنان را ایجاب می کند؛ از این رو، اتحاد که انسجام و یگانگی همه مسلمانان در انتخاب شیوه واحد، برای نیل به اهداف واحد در برابر دشمنان را معنا می دهد،  امر ضروریاست و اختلاف جز سستی و از دست رفتن عظمت مسلمانان را به ارمغان نمی آورد.

" الحاج موسی فال" رایزن سفارت سنگال در ایران در گفتگو با خبرنگار تقریب گفت: با توجه به بحرانهای موجود در جهان منطقه و جهان، دنیای اسلام امروز بیشتر از هر زمان دیگری به وحدت بین مسلمانان نیاز دارد و برای تحقق این امر نیاز است که مسلمانان مذاهب مختلف بدون توجه به جزئیات مذاهب دیگر و اختلافات موجود، در کنفرانسها و نشستهای متعدد به گفتگو و تبادل نظر در این باره و رائه راه حل برای برون رفت از مشکلات بپردازند.

وی با اشاره به طرح مسأله وحدت و تقریب مذاهب از طرف امام خمینی(ره) و بر دوش گرفتن مسئولیت این امر از جانب  ایران برای سالهای متمادی، گفت: برای اینکه کشورهای اسلامی در این زمینه به نتیجه مؤثرتری برسند، بهتر است کشورهای دیگر نیز در کنار ایران، فعالیتهای خود را در زمینه تقریب مذاهب و وحدت مسلمانان گسترش دهند و نشست هایی همچون کنفرانس وحدت را باحضور مذاهب مختلف در کشور خود برگزار کنند.

موسی فال با اشاره به تألیفات مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی، این تألیفات را در مسیر تقریب مذاهب بسیار مؤثر و مهم ارزیابی کرد و گفت: نباید گذاشت اختلافات جزئی بین مذاهب، مانع وحدت مسلمانان شود؛ قرآن، آموزه های رسول خدا(ص) و کعبه بین همه مسلمانان مشترک هستند و باید اختلافات قبیله ای و مذهبی و سیاسی را کنار گذاشت و برای رسیدن به وحدت هر چه بیشتر تلاش کرد.

رایزن سفارت سنگال در ایران در پایان خاطر نشان کرد: غربیها و دشمنان اسلام نیز هم همانند مسلمانان درمسائل مختلف دینی و سیاسی و اجتماعی و ... با هم اختلاف دارند، اما زمانی که هدف آنان جنگ با دین و اسلام است با هم متحد می شوند؛ بنابراین می توان گفت که اتحاد برای ما مسلمانان نیز به نوعی یک ضرورت شرعی است.

مرجع: کارگروه: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید