جسارت اخیر به مزار حجر بن عدی، سواستفاده از غفلت مسلمانان بود

سرکار خانم دکتر کرمانی رئیس کمیته علمی اجلاس مجمع جهانی صلح اسلامی با اشاره به هتک حرمت اخیر در سوریه در مزار حجر بن عدی گفت: اگر وهابیون امروز اقدام به جسارت به مزار یار دیرین پیامبر می کنند اندیشه های ما را مدت زیادی است که به سرقت برده اند.

دکتر طوبی کرمانی ادامه داد: اگر ما غافل باشیم انها نبش قبر پیامبر اکرم را نیز در برنامه خود خواهند داشت که این جز با رویکرد جبهه خصم و غفلت ما مسلمانان رخ نمی دهد.

وی با دعوت از اندیشمندان اسلامی برای همفکری در این اجلاس و توجه به رویکرد های سیره عملی پیامبر گفت: با تدبیر دبیرخانه دائمی و با برپایی چنین اجلاسی کمیته علمی همدلی ها و همکاری ها صمیمنانه اعضا را لبیک می گوید و برای تدوین و تنظیم سیره پیامبر اعظم و آرمان های بلند اسلامی که این موضوعات مهمی برای پایان نامه های علمی و محورهای سخنرانی می تواند باشد اعلام آمادگی می کند.

وی در ادامه با بیان محورهای سه گانه: مفهوم شناسی و مبانی نظری کلید واژه های سیره پیامبر، اصول و ابعاد دیپلماسی در سیره پیامبر، و راهکارهایی که باید اندیبشه ها چراغ راهمان برای حیات دو دنیای ما باشد به فراخوان از اندیشه های صاحب نظران پرداخت.

دکتر کرمانی زمان بررسی اندیشه های ارائه شده را پایان تیرماه سال جاری اعلام کرد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید