تأکید بر ایجاد وحدت در گروه های فلسطینی

گروه های ملی و اسلامی فلسطین خواستار حضور گسترده توده های مردمی در مراسم شصت و هشتمین سالروز فاجعه اشغال سرزمین فلسطین و عینیت بخشیدن به وحدت شدند.
این گروه ها در بیانیه ای، بر پایبندی ملت فلسطین به حق بازگشت آوارگان فلسطین به سرزمین خود و مخالفت این ملت با تلاش های مربوط به اسکان آوارگان در خارج از این سرزمین تأکید کردند.
در این بیانیه از فلسطینیان خواسته شده است تا در برنامه هایی که به همین مناسبت ترتیب داده می شود، حضور گسترده داشته باشند.
قرار است شنبه آینده چهاردهم می راهپیمایی باشکوهی به منظور تأکید بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین شان برگزار شود.
این گروهها از فلسطینیان خواستند تا سالروز فاجعه اشغال فلسطین را به عنوان فرصتی برای عینیت بخشیدن به وحدت، پافشاری بر پایبندی به حقوق ملی و غیر قابل دخل و تصرف خود و در راس آنها بازگشت آوارگان، تعیین سرنوشت، استقلال ملی، تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف قلمداد کنند.
گروه های مذکور بر ضرورت برقراری آشتی ملی، ترمیم شکاف داخلی، تقویت مؤلفه های وحدت رویه در عرصه مبارزه ملی فراگیر، در واکنش به سیاست های ظالمانه دشمن صهیونیستی از جمله شهرک سازی و کشتار روزانه فلسطینیان و پاکسازی نژادی تأکید کردند.
در این بیانیه از فلسطینیان خواسته شده تا از اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در زندان های صهیونیستی که در اعتراض به سیاست بازداشت موقت صورت می گیرد، حمایت گسترده به عمل آورند.
گروههای مذکور مدیریت زندان های صهیونیستی را مسئول وخامت حال اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا و همچنین اقدامات سرکوبگرانه مأموران صهیونیستی علیه این اسرا خواندند.  

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید