درخواست کمک کلمبيا از پاپ و بان کي مون براي کمک به روند صلح

دولت کلمبيا وگروه فارک، از دبير کل سازمان ملل و رهبر کاتوليک هاي جهان براي تداوم روند صلح کمک مي گيرند.
به گزارش خبرگزاري آريا،نمايندگان دولت کلمبيا و گروه فارک روز جمعه در هاوانا از تشکيل يک سيستم شفاف و مستقل با حضور پاپ فرانسيس رهبر کاتوليک هاي جهان و بان کي مون دبير کل سارمان ملل براي انتخاب قضات دادگاه ويژه صلح خبر دادند.
براي تضمين استقلال عمل اين قضات، گروههاي مذاکره کننده دولت کلمبيا و فارک از شخصيت ها و سازمان ها مانند پاپ فرانسيس و سازمان ملل و يا دادگاه عالي عدالت کلمبيا مي خواهند تا افرادي را به عنوان نماينده خود براي تشکيل کميته انتخاب قضات دادگاه ويژه صلح برگزينند.
بدين ترتيب، اين کميته 20 قاضي کلمبيايي و 4 قاضي خارجي را براي تشکيل دادگاه ويژه صلح انتخاب خواهد کرد.
کميته سه جانبه متشکل از اعضاي دولت کلمبيا، گروه فارک و سازمان ملل از روز سه شنبه بازديد خود را از 23 منطقه و 8 اردوگاهي که قرار است نيروهاي فارک پس از امضاي توافقنامه ها در آنها مستقر شود، آغاز کردند.
گروه فارک، و دولت کلمبيا 23 ژوئن 2016 در ادامه مذاکرات صلح در هاوانا پايتخت کوبا براي امضاي توافقنامه صلح موافقت کردند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید