بان کی مون: رسانه ها نقشی مهم در توسعه و صلح دارند

 دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای خطاب به پنجمین کنگره خبرگزاری های جهان، نقش رسانه ها را در صلح و توسعه پایدار، بسیار مهم ارزیابی کرد.

به گزارش ایرنا، بان کی مون در بیانیه ای که روز پنجشنبه در کنگره جهانی خبرگزاری ها در باکو قرائت شد، از نقش 'رسانه های سنتی و نو' در حاکمیت قانون و مردمسالاری به عنوان یک اصل یاد کرد و گفت: اعضای سازمان ملل متحد این اصل را سال گذشته و در قالب 'برنامه توسعه پایدار 2030' تصویب کردند.
وی در این بیانیه با تاکید بر اصل آزادی رسانه و نقش رسانه ها در اجرای هدف های جهانی، گفت: خبرگزاری ها در انتشار اطلاعاتِ باکیفیت و به موقع، نقشی بسیار مهم دارند.
دبیرکل سازمان ملل، ظهور رسانه های نوین را نیز مورد توجه قرار داد و یادآور شد 'تغییر فناوری و دگرگونی الگوهای سنتی، در سراسر جهان، درهایی را به روی آزادی بیان گشوده است؛ بطوری که افراد بیشتری می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و خبرها را تولید کنند و انتشار دهند. این تبادل اخبار و دیدگاه ها، در سطح ملی و بین المللی ظرفیت های عظیمی به وجود آورده است.
'از سوی دیگر، انتشار خبرهای نادرست، بویژه سخنان نفرت گستر، خطراتی جدی برای صلح و توسعه به وجود می آورد. رسانه های خبری، برای مقابله با این خطرات مسئولیت دارند و باید این کار را با تشویق شکیبایی و درک متقابل و با انتشار شجاعانه حقایق انجام دهند.'
بان کی مون در این بیانیه از 'سانسور، مسدود کردن دسترسی به اطلاعات دیجیتال و ارعاب روزنامه نگاران به عنوان تهدیدهایی یاد کرد که حتی مانع از توسعه پایدار می شوند و جامعه بین الملل باید برایشان چاره اندیشی کند.
وی یادآور شد که در یک دهه اخیر، 827 روزنامه نگار در هنگام انجام وظیفه جان باخته اند؛ در حالی که برخی از آنان حتی در مناطق جنگی هم نبودند.
وی خواستار 'حفظ امنیت و احترام به حرفه روزنامه نگاری' شد.
بان کی مون در پایان بیانیه اش، تاکید کرد که مقابله با این تهدیدها، نخست نیازمند تعهد دولت ها و سپس نیازمند تعهد همه نقش آفرینان، از جمله سازمان ملل متحد است.
در پنجمین کنگره جهانی خبرگزاری ها که در باکو برگزار شد، شرکت کنندگان، ریاست دوره ای این کنگره را برای سال های 2016 تا 2019 به خبرگزاری رسمی آذرتاج جمهوری آذربایجان واگذار کردند.
قرار است ششمین کنگره خبرگزاری های جهان در شهر صوفیه بلغارستان برگزار شود.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید